Sportfiskarna

Stor C&R-studie genomförs i Storsjön

Nyhet   •   Jul 09, 2013 12:12 CEST

Fram till september genomför forskare från SLU i samarbete med Sportfiskarna och Storsjöns Fiskevårdsområdesförening en omfattande gösstudie i Storsjön utanför Sandviken.

Det aktuella försöket går ut på att ta fram värdefull information om gösens rörelsemönster i en typisk svensk gössjö samt ge en ökad förståelse för hur så kallad "catch-and-release" påverkar gösens beteende och överlevnad.

Gösar i Storsjön har under våren infångats och märkts med sändare som sedan registreras via bojar utplacerade i Storsjön. Därigenom kan gösarnas vandringar kartläggas.

Resultaten ska användas för att ge rekommendationer till förvaltning av gösbestånd. Exempelvis hur man på bästa sätt kan utforma fredningsområden och hur man ska minimera negativa effekter på gös i samband med ”catch-and-release”.

Vad du ska göra om du fångar en märkt gös i Storsjön i sommar:
Läs av märket och dokumentera fångsten enligt punkterna nedan. Bidra därefter till fortsatt forskning genom att släppa tillbaka den märkta gösen så skonsamt som möjligt!
 
 •notera märkets ID-nummer
 •skriv upp datum och klockslag fisken fångades
 •notera platsen fisken fångades på (koordinaterna)
 • notera om fisken hade synliga skador och/eller skadades vid fångst/återutsättning

Rapportera dina uppgifter här:

Om gösen måste avlivas är det mycket viktigt att du kontaktar SLU så projektet kan få tillbaka märket!

Läs mer: www.slu.se/gos