Psoriasisförbundet

Stor förhoppning om biosimilarer

Nyhet   •   Feb 18, 2016 14:13 CET

Åke Svensson, docent vid Skånes Universitetssjukhus

Psoriasisförbundets Medicinska och vetenskapliga råd möttes den 18 februari och samtalade om den senaste utvecklingen inom forskning och behandling av psoriasis och psoriasisartrit.

Diskussionen böljade fram och tillbaka och berörde stora företeelser som; nationella riktlinjer, registerhållning, Öppna Jämförelser, biologiska läkemedel och biosimilarer. Flera av läkarna/forskarna var överens om att nationella riktlinjer är bra men att de kommer att ta tid att framställa, kanske mellan två och tre år. Utvecklingen av biosimilarer ser man som positiv men man ska vara medveten om eventuella biverkningar. En automatisk ”switch” för att spara pengar tycks inte uppskattas men däremot en successiv övergång till att använda biosimilarer både för att spara pengar samt att bredda behandlingsutbudet. 

Toomas Talme, docent och överläkare på hudkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset, förordar användandet av biosimilarer med liknelsen att människor som redan är på arbetsmarknaden ofta inte förlorar på strukturella förändringar medan de som står utanför gör det. Det vill säga, de patienter som redan har tillgång till dyra läkemedel som fungerar vill naturligtvis inte byta behandling men om fler skulle kunna tänka sig att göra det frigörs pengar som gör att ännu fler patienter kan få bättre behandling; TNF-hämmare kostar idag samhället cirka tre miljarder per år, det vill säga cirka tio procent av hela Sveriges läkemedelsbudget.

-Men finns det någon form av garanti för att de pengar som frigörs verkligen återgår till klinikerna? undrar Camilla Sjölund Lundevall, kanslichef vid Psoriasisförbundet.

-Nej, eller i alla fall inte i Skåne, svarar Åke Svensson, docent vid Skånes Universitetssjukhus och fortsätter; men pengarna som frigörs går till läkemedel, dock kanske till cancer eller nåt annat och inte nödvändigtvis till just dermatologi eller reumatologi.

-Psoriasisförbundet har hittills intagit ett slags försiktighetsprincip. Vi har resonerat att om man har svår psoriasis och får fungerande behandling så vill man kanske stå kvar på den behandlingen oavsett om det finns pengar att spara. Men även vi förstår att det finns ekonomiska skäl att diskutera de här frågorna, kommenterar Psoriasisförbundets förbundsordförande Tina Norgren.


FAKTA BIOSIMILARER:

En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som har utvecklats för att ha samma egenskaper som ett redan godkänt biologiskt läkemedel vars patent har gått ut. Biosimilaren, eller ”kopian”, blir vanligtvis billigare än originalet eftersom utvecklingskostnaden är lägre. Dessutom kan priserna pressas av konkurrensen. För att biosimilaren ska godkännas måste det visas att den är lika effektiv och säker som originalläkemedlet. Vissa liknar utvecklingen av biosimilarer vid att producera vin eller öl, varje årgång eller sats blir den andra olik trots att det är samma märke med samma effekt.