Sveriges Kommuner och Landsting

Stor spridning i hemtjänstersättning

Nyhet   •   Jun 18, 2013 11:53 CEST

SKL har för 2013 gjort en genomgång av de ersättningsbelopp och system som kommunerna fastställt för hemtjänsten för de kommuner som infört valfrihetssystem enligt *LOV. Den visar att spridningen är stor.

I april 2013 har 143 kommuner valfrihetssystem i drift och ytterligare 36 har beslutat om införande. Det område som flest kommuner infört valfrihetssystem är inom hemtjänsten. Det kan omfatta servicetjänster, omvårdnadsinsatser, hemsjukvård, mm.

De kommuner som infört LOV inom hemtjänst har beslutat om hur privata utförare såväl som utförare i egenregi ska ersättas. Ersättningen baseras på vad den egna verksamheten kostar men också hur andra satt pris i regionen, marknadssituationen, effektiviseringskrav och politiska prioriteringar.

Spridningen mellan kommunernas ersättning är stor, genomsnittet är 353 kronor per timme men varierar mellan 222 och 502 kronor.


– Slutsatsen vi kan dra är att det inte finns något samband mellan dessa faktorer och kommunernas ersättning däremot kan vi se samband beroende på hur länge en kommun haft ett valfrihetssystem. Spridningen av ersättningsbeloppen är också mindre mellan dessa kommuner, säger Mats Kinnwall, chef för avdelningen ekonomi och styrning.

I likhet med Öppna jämförelser är avsikten för att redovisa beloppen till för att underlätta för jämförelser och bidra till effektiviseringar.

*LOV, Lagen om valfrihetssystem

Ersättningssystem hemtjänst 2013

Mer om SKL:s arbete med valfrihet i kommuner

Hämta högupplöst bild på Mats Kinnwall

För mer information:
Greger Bengtsson, projektledare
Avdelningen för ekonomi och styrning
08-452 75 19
076-766 75 19
greger.bengtsson@skl.se

Lena Svensson, handläggare
Avdelningen för ekonomi och styrning
08-452 76 45
070-342 45 86
lena.svensson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01