Finansförbundet

Stora Ledarskapsdagen om att leda i förändring

Nyhet   •   Dec 04, 2015 13:48 CET

Den 26 november träffades över 500 chefer på Berns för att utbyta erfarenheter och inspireras av några av Sveriges mest framstående ledare. Stora Ledarskapsdagen arrangeras av Sveriges största chefsnätverk där Finansförbundet ingår och förbundet hade många chefsmedlemmar bland deltagarna.

Under dagen fick deltagarna lyssna till en imponerande blandning av framgångsrika ledare. En målsättning inför dagen var just mångfald bland talarna, något som Ia Wallgren, ansvarig för Finansförbundets chefsverksamhet, tycker att man lyckades bra med.

– Det var ett brett spektrum av talare både vad gäller kön, etnicitet, privat och offentlig verksamhet. Det var spännande att se att trots att talarna kom från så vitt skilda delar av arbetslivet var det mycket som förenade dem i sin syn på bra ledarskap och den utveckling och utmaningar vi står inför, säger Ia Wallgren.

Digitalisering en röd tråd genom dagen

Dagen inleddes av Hans Vestberg, Ericssons VD, som pratade om digitaliseringen. Han sa bland annat att ”teknikutvecklingen har gått extremt sakta jämfört med vad som kommer att hända de närmste fem åren” och att ”vinnare i den första fasen kommer att ha extremt svårt att vara vinnare i den andra fasen”. Även Peter Wolodarski, DNs chefredaktör, pratade om digitaliseringen och hur den har revolutionerat tidningsbranschen. Var fjärde medarbetare på DN jobbar idag med digital utveckling.

– Digitaliseringen var ett ämne som alla talarna berörde mer eller mindre. Det är viktigt att vi redan nu börjar prata om hur bankernas verksamhet kommer att se ut framöver och vilka olika arbetssätt som kommer att premieras. Finansförbundets roll är att stötta våra medlemmar och ge dem de bästa förutsättningarna för att hantera dessa förändringar, säger Ia Wallgren.

Mångfald ett annat tema

Ett annat återkommande tema bland talarna var vikten av mångfald. Hans Vestberg berättade att mångfald är en förutsättning för Ericssons framgång och att av koncernens 14 högsta chefer är 7 icke-svenskar och fem kvinnor. Azita Shariati, Sodexos VD och ”Näringslivets mäktigaste kvinna 2015”, berättade om hur företaget gått från 14 till 50 procent kvinnliga chefer på fem år. Shariati förklarade att denna resa startade med affärsplanen, eftersom mångfald och jämställdhet är lönsamt. Jämställdhet är en förutsättning för att attrahera de bästa kompetenserna, behålla dem och där igenom skapa tillväxt.

Recept på bra ledarskap

Under dagen talade även Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso-och sjukvårdsdirektör för Region Skåne. Hennes recept på en framgångsrik ledare är engagemang, öppenhet för förändringar och öppenhet för olika kompetenser. Även Laura Hartman, analysdirektör på Försäkringskassan, listade sina nyckelord i ledarskap; förståelse för uppdraget, gemensam målbild och tillit till sina medarbetare. Hon pratade även om vikten av kollegialt ansvar och att dela med- och motgångar. I ett sådant arbetsklimat skapar man trygghet så att medarbetare vågar vara modiga tillsammans.

Dagens avslutades av Fredrik Reinfeldt som pratade om hur man leder ett helt land under förändring. Han sammanfattade utmaningen så här ”ofta sitter vi på konferenser och säger att vi älskar förändring men i realiteten hatar vi det – därför att vi inte vet vad som kommer att hända”. Det finns dock inget alternativ, för vad skulle det vara – ”att leda i icke-förändring”. Reinfeldt menar att chefer behöver prata om att förändring är jobbigt. Han underströk också vikten av att vara ödmjuk som chef och inse sina begränsningar. Ingen är perfekt och därför behöver du utöka ditt ledarskap med personer i din närhet som kompletterar dig.

Deltagarna bjöds även på många chanser att nätverka under dagens lunch- och kafferaster samt seneftermiddagens mingel. Kort sagt en dag fullproppad av tillfällen att inspireras och utbyta erfarenheter i framgångsrikt ledarskap.