SIS, Swedish Standards Institute

Stort engagemang när ISO 14001 revideras

Nyhet   •   Okt 31, 2012 16:30 CET

Den internationella standarden för miljöledning, ISO 14001, håller på att revideras.
   – Revisionen görs för att möta marknadens förväntningar och behov så att den är fortsatt aktuell, säger Anneli Rafiq, projektledare på SIS för ISO 14000-serien.

Vid det senaste mötet i den internationella arbetsgruppen inom ISO, som hölls månadsskiftet september-oktober i USA, deltog cirka 40 experter. Sverige representerades av Willy Karlsson från WK Konsult och Anneli Rafiq, SIS projektledare.

Willy Karlsson har varit med och utvecklat ISO 14001 sedan starten på 90-talet. Han säger så här om det omfattande revideringsarbete som nu är på gång:

– De utmaningar vi står inför är bland andra att stärka standarden som ett affärsstrategiskt verktyg. Det nya kapitel ”Organisationens förutsättningar” kommer att utgöra en grund för det. En annan utmaning är att undvika att standarden kan användas för ”green washing”, säger Willy Karlsson.

Mötesdeltagarna fokuserade på hur standarden ska anpassas enligt de framtida utmaningar som gruppen har identifierat. Bland annat beslutade de att PDCA-cykeln (Planera-Genomföra-Följa upp-Förbättra) ska fortsätta att genomsyra standarden. Ledningssystemet kommer också att få en ny struktur i enlighet med alla ledningssystem från ISO, för att de lättare ska gå att använda tillsammans.

– Utvecklingarbetet av standarden är mycket spännande. Över 90 länder ska enas om innehållet i dokumentet och konsensusprincipen är därför viktig i processen. Samtidigt är den tidskrävande men det är viktigt att länderna är överens och kan leva med det som står där för att standarden ska bli användbar, säger Anneli Rafiq.

Fakta om ISO 14001:
• Fler än 250 000 organisationer världen över är certifierade enligt ISO 14001 i 155 länder världen över. I Sverige är över 4000 organisationer certifierade. • Revideringen tar tre år och innefattar ett flertal olika steg med utkast och röstningar. Den nya standarden blir färdig januari 2015.
• SIS arbetsgrupp som hanterar svenska intressen består av ett 30-tal organisationer. Den internationella arbetsgruppen inom ISO består av 92 experter från 34 länder. Experterna representerar olika branscher och intressen som t ex industrin, tjänsteföretag, myndigheter, universitet, certifieringsorganisationer, konsulter och ideella föreningar.
• Sverige är värd för nästa internationella möte. Mötet äger rum på Göteborgs universitet den 30 januari – 7 februari 2013.
• 11 framtida utmaningar ska beaktas i revideringen, t ex tydligare krav på ökad miljöprestanda, miljöledningssystem som en del i hållbarhetsarbete och CSR och ökade krav eller vägledning om miljöpåverkan från produkter och tjänster (värdekedjan) samtidigt som ledningssystemet får en helt ny struktur.

Vill du vara med och påverka nya ISO 14001, eller har du frågor kring miljöledningssystem? Välkommen att kontakta Anneli Rafiq, projektledare på SIS, 08-555 520 52, anneli.rafiq@sis.se