Famna

Stort intresse för Famnas frågor på EU-seminarium

Nyhet   •   Nov 01, 2010 14:48 CET

Kerstin Eriksson, näringspolitiskt ansvarig på Famna, den 26 oktober medverkade du i EU-seminariet ”The 3: rd Forum on Social Services of General Interest” i Bryssel. Varför var du där?
- Från Famnas sida har vi ett eget intresse att bygga upp kunskap när det gäller EU-frågor inom vårt område. Sedan ville de ha input från Sverige, särskilt om Lag om valfrihetssystem (LOV) och hur den mottagits av non-profit vård och omsorg. Det finns ett starkt intresse från många länder att hitta alternativ till Lagen om offentlig upphandling (LOU).

 Vilka deltog i seminariet?
- 275 deltagare från alla 27 EU-länder. Alla hade representanter från sina regeringar. Därutöver deltog personer från EU-parlamentet, Kommissionen och olika paraplyorganisationer.

 Vilket intresse möttes du av för Famnas frågor?
- Ett stort intresse, särskilt för problematiken kring LOU, som fungerar dåligt i många länder och där många söker alternativ. Majoriteten av länderna har problem när det gäller upphandling av social verksamhet.

- Det behövs en verktygslåda som erbjuder olika lösningar när det gäller avtal, upphandlingar, bidrag och valfrihet. Därför är den svenska Lagen om valfrihetssystem (LOV) intressant som exempel. Den sätter brukaren och kvalitén i centrum samtidigt som den innehåller ett mått av konkurrens. På det här området är Sverige ett föregångsland.

- Positivt var också att seminariet resulterade i en rekommendation att lyfta fram behovet av en mångfald av finansiella modeller och mekanismer som alternativ till LOU.

Famna har sedan flera år tillbaka en person, Ariane Rodert, som är verksam i Bryssel. Vilken betydelse har EU-påverkansarbetet för den svenska sektorn?
- Det är jätteviktigt att vi finns med från början där regelverket tas fram. Det kommer ju sedan att ligga till grund för regelverket i Sverige. Så har vi inte arbetat tidigare inom sektorn. Förhoppningsvis kan vi nu bidra med något, även om det bara är en bit i ett jättesort pussel.

- Famnas uppgift är att delta i arbetet och också se till att våra medlemsorganisationer ges möjlighet att påverka de beslut som fattas.