Sveriges Kommuner och Landsting

Strategier för forskning

Nyhet   •   Nov 29, 2011 12:33 CET

Det behövs mer forskning om hur forskarutbildad personal kan motiveras att bli kvar i verksamheten. Det är en punkt i SKL:s strategi inför den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2012.

Sveriges Kommuner och Landsting har av regeringen inbjudits att lämna en strategi inför den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2012.

– I strategin välkomnar vi ett ökat statligt engagemang och satsningar på FoU- och innovationsstöd inom välfärds- och det regionala utvecklingsområdet. Vi vill även se ett ökat gemensamt åtagande för att främja en högre kvalitet inom välfärdsområdena genom ökad forskningsanknytning, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– En av våra övergripande synpunkter är att samverkan mellan forskning och praktik stärker forskningens kvalitet. Kvaliteten gynnas av en nära samverkan mellan forskare, politiker och medarbetare i verksamheterna, säger Anders Knape.

– En annan synpunkt vi har är att det behövs fler forskarskolor och kommundoktorander. Detta för att öka andelen forskarutbildad personal inom kommuner och landsting. En utmaning är att organisera arbetsplatserna så att de forskarutbildade stannar kvar och deras kompetens tas tillvara. Här kommer SKL att ha en stödjande roll, säger Anders Knape.

I strategin har SKL pekat ut fyra prioriterade sakområden: vård- och omsorg, skola, demokrati och självstyre samt regional utveckling, tillväxt och innovationer.

Hämta hela yttrandet: ”Strategier inför den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2012” (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Fler yttranden från styrelsen

SKL:s arbete med forskning

Ladda ner högupplöst bild på Anders Knape