Intressera Kommunikation

Strategisk kommunikation

Nyhet   •   Jun 12, 2013 14:08 CEST

Att ge barn utbildning från tidig ålder skapar inte bara en bättre framtid för det enskilda barnet, utan även för det samhälle som barnet lever i. Dessutom är forskningen entydig: Utbildning är nyckeln till vägen ut ur fattigdom. Och det är just det som Star of Hope arbetar för. De vill skapa en bättre framtid genom att ge barn utbildning. Vi fick förtroendet att arbeta fram en kommunikationsstrategi för Star of Hope.

Vi inledde arbetet med att sätta oss in i verksamheten, analyserade genomförd målgruppsundersökning och gjorde en nulägesanalys över utvecklings- och biståndsverksamheter. Därefter genomförde vi djupintervjuer med ett antal nyckelpersoner i Star of Hopes organisation för att nå in i kärnan av vilka Star of Hope är och vill vara. Resultatet blev en formulerad kommunikationsstrategi med budskap, angreppssätt, principer och riktlinjer som är vägledande i all kommunikation. Sammantaget visar strategin hur Star of Hope ska kommunicera för att uppnå önskad position och hur de ska hantera kommunikativa utmaningar.