Sveriges Kommuner och Landsting

Strukturfonder ger tillväxt

Nyhet   •   Feb 11, 2011 11:40 CET

Den framtida europeiska regionalpolitiken var ämnet när SKL tog emot EU-kommissionären för regionalpolitik Johannes Hahn.

– Att kommissionär Johannes Hahn väljer att besöka oss här på Sveriges Kommuner och Landsting ger en signal om hur viktigt det är att den regionala nivån är deltaktig i utformningen av framtidens europeiska regionalpolitik, säger Carola Gunnarsson, förste vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Strukturfonderna är inte bara ett redskap för att minska regional obalans, utan också ett medel för samtliga regioner i Europa att bidra till tillväxt och till att förverkliga EU 2020-stategins ambitiösa målsättningar gällande sysselsättning, utbildning, fattigdomsbekämpning, klimatförändring samt forskning, säger Carola Gunnarsson.

– Lokal och regional nivå måste få en stärkt och erkänd roll i såväl utformningen som genomförandet av den europeiska regionalpolitiken. De regionala partnerskapen med näringslivet, arbetsmarknadens parter, universitet och andra bör också vidareutvecklas. Något som jag också framförde till Johannes Hahn under våra överläggningar, säger Carola Gunnarsson.

Fakta: EU 2020-stategin är EU:s nya tillväxt- och sysselsättningsstrategi som syftar till ”smart uthållig tillväxt för alla”      

› Mer om SKL:s arbete med sammanhållningspolitiken
› Ladda ner högupplöst bild på Carola Gunnarsson

För mer information: Tommy Holm, handläggare, på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn: 08-452 19 91 , mobil: 070-522 19 11 , e-post: tommy.holm@skl.se

Pressjour:
08-452 71 01

Följ oss på Twitter: @S_K_L