Prifloat AB

Studentenkät hjälper Högskolan Dalarna att prioritera rätt i förbättringsarbetet

Nyhet   •   Okt 26, 2016 09:21 CEST

Högskolan Dalarna har under året tillsammans med Prifloat genomfört en studentundersökning med fokus på vilka studenterna är och hur de upplever kvaliteten på sin utbildning vid högskolan.

Högskolan Dalarna har ca 750 anställda och 16 000 studenter, och är en av Sveriges ledande högskolor för nätbaserad utbildning. Som ett led i kvalitetsutvecklingen genomförs vartannat år en större studentundersökning, med huvudfokus på att få djupare kunskap om studenterna och hur de upplever kvaliteten på sin utbildning.

-Vi får genom enkäten en bra uppfattning om vad studenterna tycker om sin utbildning och om andra aspekter av Högskolan, vilket är till nytta både i att förbättra själva utbildningen men också stödfunktioner av olika slag. Den är också en viktig faktor när det kommer till att avgöra utbildningsutbud och hur vi ska kommunicera med våra målgrupper, såväl potentiella studenter som med andra intressenter, säger Ulf Magnusson, Utvecklingssamordnare på Högskolan Dalarna.

Detta är tredje gången sedan 2012 som Högskolan Dalarna valt att samarbeta med Prifloat för att göra en studentundersökning

-Vi har valt att samarbeta med Prifloat eftersom de tar ansvar för hela processen från utvecklandet av relevanta enkätfrågor till färdigt resultat i nära samarbete med beställaren. Resultatet håller också mycket hög kvalitet och är väldigt användbart i förbättringsarbetet. En stor fördel är att jag som beställare har tillgång till databasen för att efter behov kunna ta fram nya rapporter, avslutar Ulf.

Vid frågor om undersökningen, kontakta:

Ulf Magnusson, Utvecklingssamordnare Högskolan Dalarna
e-post: uma@du.se
tfn: 023-77 82 36

David Hofverberg, Konsult Prifloat
e-post: david.h@prifloat.se
tfn: 023-66 77 207