IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Studentkåren – en språngbräda in i politiken

Nyhet   •   Jun 28, 2013 08:30 CEST

En ny IFAU-rapport visar att sannolikheten att ställa upp som kandidat i allmänna val ökar om en student blivit invald till studentkårsfullmäktige.

Studenter vid universitet och högskolor kan vid sidan av studierna göra många saker som påverkar deras framtid. Ofta menar man att föreningsdeltagande är en nyckel till framgång ur flera perspektiv. Exempelvis kan yrkeskarriär, samhälls­engagemang och demokratiskt deltagande påverkas positivt.

En första rapport från ett forskningsprojekt om engagemang i student­politik analyserar hur sannolikheten att i framtiden ställa upp som kandidat i allmänna val påverkas av att unga människor deltar i studentkårsarbete. Senare kommer yrkeskarriärer att studeras.

Sannolikheten att ställa upp i allmänna val ökar med 34 procent

Rapportförfattarna jämför kandidater som precis blivit invalda i kårfullmäktige med kandidater som var nära att komma in. Det visar sig att sannolikheten att ställa upp i riksdags-, kommunal- eller landstingsval i framtiden ökar med sex procent­enheter (från 18 till 24 procent) som en konsekvens av att ha blivit invald till kårfullmäktige.

− Det motsvarar en relativ ökning med 34 procent vilket är en ganska stor effekt, säger Martin Lundin som är en av rapportförfattarna.

Liknande effekter på lång och kort sikt och för olika typer av kårpartier

Effekter finns både på kort och lång sikt och är likartade för studenter som representerar olika typer av kårpartier.

− Det demokratiska deltagandet tycks påverkas positivt av kårengagemang i samband med högre utbildning, säger Pär Zetterberg som är en annan av rapportförfattarna.

Om studien

Det finns många exempel på personer som varit kåraktiva och sedan nått höga positioner i samhället. Men det är svårt att veta om detta beror på förenings­engagemang eller om det handlar om drivna personer som ändå skulle ha gjort karriär. Därför jämförs utvecklingen bland kandidater som precis blev invalda till studentkårfullmäktige med kandidater som var nära att komma in. Ca 5 000 stu­denter som kandiderat i kårval (1982–2005) ingår i studien. Metoden gör att det går att uttala sig om effekter av att delta i studentpolitiken.

Författare och kontaktinformation

WP 2013:14 ”Political training as a pathway to power: the impact of part­icipation in student union councils on candidate emergence” har författats av Martin Lundin och Oskar Nordström Skans vid IFAU samt Pär Zetterberg vid Uppsala universitet.

Vid frågor kontakta Martin (martin.lundin@ifau.uu.se; 018-471 60 59), Oskar oskar.nordstrom_skans@ifau.uu.se 018-471 70 79) eller Pär (par.zetterberg@statsvet.uu.se;
018-471 37 95).