Inova

Sunne tar näringslivsfrågor på allvar och nyttjar Inova

Nyhet   •   Maj 23, 2012 10:05 CEST

Sunne kommun är en förebild för näringslivsarbete i Värmland. Svenskt Näringsliv rankar Sunne som kommunen med Värmlands bästa företagsklimat. Positiva omdömen och ett gott rykte lockar till sig fler starka entreprenörer och offensiva företag som vill utvecklas och växa.

– Sunne är i grunden ett småföretagarsamhälle, och vi jobbar hårt för att förvalta den positiva företagarandan. Det finns ett nära samarbete mellan kommun och näringsliv, det är korta beslutsvägar och ett öppet klimat där vi välkomnar åsikter och tankar, säger Maria Mattsson företagsrådgivare och näringslivsansvarig i Sunne kommun.

Varje månad tillbringar Magnus Albinsson, affärsrådgivare på Inova, en dag i Sunne, en dag som Maria själv väljer hur hon vill nyttja. Det kan handla om rådgivning till entreprenörer i startgroparna eller de som behöver stöd för att komma vidare. Det kan vara företagsbesök med syfte att se hur kommunen bättre kan stötta befintliga företag – eller intern kompetensutveckling.

– Vi är få som jobbar som företagsrådgivare i Sunne, så att ha någon att bolla och diskutera med är viktigt för att själv utvecklas som rådgivare. Att göra företagsbesök tillsammans är en värdefull del för min kompetensutveckling och det blir ett erfarenhetsutbyte för oss båda, säger Maria Mattson.

Innovationsråd ger stöd till nya entreprenörer

Magnus Albinsson har även varit aktiv i uppbyggnaden av Sunnes Innovationsråd, ett råd med idérika och kreativa personer som själva har gjort resan från idé till företag. Dessa personer agerar nu bollplank för nya entreprenörer i regionen.

– Rådet är också mycket värdefullt för det erfarenhetsutbyte som blir mellan oss i rådet. Tillsammans har vi ett stort kontaktnät och jag har fått flera tips och idéer vart jag ska vända mig i olika frågor, säger Peter Filipsson, innovatör och VD för TE-LS Sweden AB.

Samarbete till fördel för båda

– Ambitionen är att stärka Sunne kommun genom vår delaktighet i näringslivsarbetet. Kommunen får ett bredare spektra att erbjuda företagarna, de kan lova ett större kontaktnät och fler möjligheter, säger Magnus Albinsson.

Men även om det primära syftet med besöken är att vara ett stöd för Sunne kommun, ger det Inova mycket tillbaka.

– Vi får lättare att komma i kontakt med entreprenörer från hela regionen när vi finns ”där ute”. Vi bygger också ett bredare kontaktnät som inte enbart har tentakler in mot storstäderna, vilket är en av våra viktigaste resurser, säger Magnus.

Bifogad bild: Maria Mattsson, Sunne kommun, och Magnus Albinsson, Inova, har tillsammans startat och utvecklat Innovationsrådet i Sunne.

Text & foto: Hanna Wirdegård