Safe Care Svenska AB

Susanne Arvidsson börjar hos oss

Nyhet   •   Okt 01, 2016 11:27 CEST

Susanne kommer närmast från Landskrona kommun och presenterar sig här nedan.

Jag har en gedigen erfarenhet från offentlig sektor, såväl inom slutenvård som kommunal hemsjukvård/hemvård i egenskap av sjuksköterska och chef. Som sjuksköterska startade jag tillsammans med sjukgymnast och handläggare upp ett vårdplaneringsteam som senare övergick till mottagningsteam.

Under mina år som enhetschef och kvalitetssamordnare arbetade jag mycket med processledning och utbildning i syfte att utveckla och kvalitetssäkra verksamheterna bl.a. inom dokumentationsområdet och handläggning av ärenden enligt ÄBIC/IBIC.


Andra ansvarsområden i tidigare tjänster har ex. varit utveckling av kvalitetsledningssystem, uppföljning, utveckling av metoder för uppföljning, upphandling, implementering och processledning.