Båstads kommun

Susanne Hertting slutar som vård- och omsorgschef

Nyhet   •   Okt 19, 2012 09:30 CEST

Båstads kommun har i samförstånd med Susanne Hertting kommit överens om att avsluta Susanne Herttings anställning som verksamhetsområdeschef för vård- och omsorg i Båstads kommun. Anledningen är att man gemensamt har kommit fram till att situationen - för båda parter - har blivit ohållbar.

– Susanne Hertting tillträdde tjänsten som verksamhetsområdeschef för vård- och omsorg den 1 mars 2009 med uppdrag att skapa och utveckla en organisation med stort beaktande av rättssäkerheten för den enskilde. Susanne är mycket kompetent inom vård- och omsorgsområdet och har lojalt arbetat för att genomföra de förändringar som beslutades vid förvaltningens bildande, säger Tomas Rikse, kommunchef, Båstads kommun.

Båda parterna har efter förhandling enats om en uppgörelse som löser upp hennes anställningsförhållande per den 19 oktober 2012.

Monica Ehnberg tjänstgör som tillförordnad chef.