Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Svar på debattartikel i Göteborgs Posten

Nyhet   •   Nov 29, 2011 08:16 CET

Ingen av oss vill förneka allvaret i det som har inträffat när det gäller hanteringen av tidigare felbedömda patologiprover vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. När vi inom Hud- och könssjukvård och Klinisk patologi och cytologi inledde det omfattande arbetet med att utreda och åtgärda de fall av felaktiga diagnoser som upptäckts, var därför vår gemensamma ståndpunkt att samarbeta.

Svar på debattartikel i Göteborgs Posten 11 november 2011

I den utvidgade granskningen av totalt 2 500 hudprover har 59 nya fall av förstadier till hudcancer eller hudcancer upptäckts. Mot bakgrund av tidigare konstaterade felbedömningar var detta inte förvånande men förstås djupt beklagligt.

Patolog- och hudkliniken har hela tiden samarbetat med hanteringen av de tillkommande proverna. Vi har inte försökt att på något sätt mörka fakta i frågan. Däremot har den stora bristen på patologer medfört att hanteringen av de tillkommande felbedömda proverna tagit längre tid än man kunde önska, något som vi båda beklagar. 

Till och med fredag den 18 november 2011 hade 44 av de 59 proverna hanterats. Patienterna har blivit kontaktade så snart proverna blivit klara. Fortfarande återstår granskning av 150 prover och berörda patienter kommer att kontaktas snarast.

Vi fortsätter arbetet för att ta hand om de patienter som behöver kompletterande behandling så snabbt, korrekt och professionellt som möjligt. Det ställer stora krav på alla våra medarbetare. De gör ett mycket gott arbete trots stor arbetsbelastning.

Vår uppfattning är att hudläkarna känner stor respekt för patologläkarnas arbete och vet att dessa verkligen gör sitt yttersta för varje patient. Alla patienter som behandlas på hudmottagningen och får sina prover undersökta på patologen kan känna sig trygga och väl omhändertagna.

Händelseanalysen som har genomförts och skickats in till Socialstyrelsen har gemensamt arbetats fram av båda verksamheterna. Den kommer att vara ett viktigt redskap i patologklinikens arbete med att förebygga att liknande händelser inträffar. Inget av förslagen har avfärdats, men en del av de föreslagna åtgärderna kan behöva modifieras för att bli verkningsfulla.

Vi är fast beslutna att stärka samarbetet mellan våra verksamheter och öka medvetenheten om varandras villkor och förutsättningar. Allt för att säkerställa att våra patienter får en så god vård som möjligt.

Carin Sandberg, verksamhetschef Hud- och Könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mats Wolving, verksamhetschef Klinisk Patologi och Cytologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset