Svensk Energi

Svar till DN Debatt: "Grovt missvisande om kärnkraften"

Nyhet   •   Sep 15, 2010 14:57 CEST

DN har publicerat en debattartikel av energi- och teknikexperterna Elevant, Forsbom och Ström (EFS) den 7 september i år. Artikelrubriken är ”Effektiv och förnybar energi är bättre än kärnkraft” och vi har ingen anledning att protestera mot påståendet i titeln – men i stort sett all underliggande argumentering är grovt missvisande.

EFS påstår att kärnkraften i ett livscykelperspektiv släpper ut sex gånger så mycket koldioxid per kWh som vindkraften. Vår bestämda uppfattning är att klimatutsläppen från vind, vatten och kärnkraft ligger på ungefär samma låga nivå. Ett flertal internationella studier stödjer detta.

EFS påstår också att det saknas ett säkert slutförvar för använt kärnbränsle. Detta är riktigt men vi vill påminna om att svensk kraftindustri via sitt bolag, SKB – Svensk Kärnbränslehantering – för flera år sedan presenterade en detaljerad plan för hur det högaktiva avfallet skall tas om hand. Under hösten 2010 kommer detta material att presenteras för regeringen i form av en lokaliseringsansökan för ett säkert slutförvar i Forsmark. Den innehåller bl.a. en detaljerad säkerhetsredovisning.

Enligt EFS finns det en nära koppling mellan kärnkraft och kärnvapen. Vi anser att utveckling och drift av kärnkraft i Sverige eller andra länder sker utan att det öppnas någon genväg till kärnvapentillverkning. Debatten om kärnkraftens koppling till kärnvapen är idag ett eko från kalla krigets dagar.

Kärnreaktorer för kraftproduktion är en dyr och onödig omväg om avsikten är att framställa kärnvapenmaterial. Reaktorer för framställning av vapenplutonium kan byggas mycket enklare och billigare och ger direkt rent plutonium som utan isotopseparering kan användas i kärnvapen.

Sedan länge finns en global kontroll av hela kärnbränslecykeln. FN-organet IAEA i Wien svarar för denna kontroll.

EFS refererar till fysiker i det amerikanska kärnvapenprogrammet som ska ha sagt att kärnkraft och kärnvapen är ”siamesiska tvillingar”. I verkligheten präglades uttrycket i Sverige i mitten av 1970-talet av nobelpristagaren och sedermera miljöpartisten Hannes Alfvén.

Det svenska elsystemet, som till 96 procent består av vatten- och kärnkraft i ungefär lika stora delar, ger mycket små koldioxidutsläpp – tillsammans med Norge är vi utan konkurrens världsledande i klimatligan. Vår uppfattning är att när den svenska kärnkraften skall börja ersättas om 15 – 20 år behövs en utbyggnad av både av ny kärnkraft och förnybar el om klimatförändringen ska kunna stoppas.

KJELL JANSSON
vd, Svensk Energi