Infotain & InfoBooks

Sven Tyréns Stiftelse 40 år

Nyhet   •   Okt 14, 2016 08:00 CEST

I 40 år har Sven Tyréns Stiftelse varit ensam ägare till Tyréns AB, ett av Sveriges ledande företag inom samhällsbyggnad med 1600 medarbetare, verksamhet i fyra länder och med en betydande egen forsknings- och utvecklingsverksamhet. Idag förvaltar Sven Tyréns Stiftelse ett kapital om ca 2,5 miljarder svenska kronor.

Sven Tyréns absoluta vilja och avsikt med att bilda Stiftelsen var att hålla kvar makten hos medarbetarna. Det har man lyckats med. Med Stiftelsen som ensam ägare har man dessutom haft unika förutsättningar för att kunna arbeta långsiktigt över konjunkturcykler. Man har också kontinuerligt kunnat satsa på forskning och utveckling i en omfattning som är ganska ovanlig.

I den här boken skildras Sven Tyréns Stfitelses bakgrund, historia och arbete genom 40 år.

Boken delades ut för första gången på den Forsknings- och Utvecklingsdag som Tyréns arrangerade den 10 oktober på GöteborgsOperan med 170 inbjudna gäster.