Forum för gemensam nordisk elmarknad

Svensk Energi ifrågasätts av medlemsföretag efter styrelsebeslut

Nyhet   •   Nov 03, 2011 15:58 CET

Svensk Energi, branschorganisation för landets elnäts- och elhandelsföretag, har valt att svika många av sina medlemmar. Detta när den nu har svängt i frågan om nordisk slutkundsmarknad - styrelsen har beslutat sig för att ställa sig bakom de nordiska tillsynsmyndigheternas, NordREG:s, förslag om att all kundkontakt och fakturering ska genom elhandlaren.
 
– Svensk Energi ska tillvarata medlemmarnas och branschens intressen. Beslutet att ställa sig bakom det dåligt utredda förslaget om kundgränssnitt och faktureringsmodell på en framtida gemensam nordisk elmarknad innebär att vår branschorganisation väljer att ställa sig på de stora företagens sida, säger Jonny Blomqvist, talesman för uppropet Forum för gemensam nordisk elmarknad.
 
Enligt Blomqvist innebär styrelsebeslutet att Svensk Energi ställs inför en förtroendekris som branschorganisation – hur skall den tillvara medlemmarnas intressen?
– Dessutom innebär styrelsebeslutet att man väljer att frångå ett antal av våra gemensamt antagna profilfrågor där mångfalden spelar en viktig roll, menar Jonny Blomqvist.
 
Uppropet Forum för gemensam nordisk elmarknad växer. I dagsläget har 70-talet små och medelstora kooperativt eller kommunalt ägda elnäts- och elhandelsföretag företrädesvis lokaliserade till landsorten ställt sig bakom uppropet.
– Svensk Energis beslut innebär troligen att ännu fler sluter upp bakom oss, avslutar Jonny Blomqvist.