Refind Technologies AB

Svensk igenkänningsteknik bidrar till hållbart fiske

Nyhet   •   Jan 15, 2016 10:56 CET


Man beräknar att 90 procent av världens fiskevatten är överexploaterade, med en stadig minskning av fiskbestånden som följd. I utvecklingsländer som t.ex. Indonesien kan utarmning av ett fiskevatten få ödesdigra konsekvenser då närmare 40 procent av befolkningen lever på gränsen till fattigdom och är beroende av fisket som inkomst- och näringskälla.

Bristen på underlag kring hur mycket fisk som fortfarande finns kvar är ett av våra viktigaste problem att lösa för att motverka överfiske. I områden i anslutning till komplexa och artrika fiskevatten, likt de i Indonesien och i många andra tropiska utvecklingsländer, är avsaknaden av detaljerad artkännedom och överblick vad gäller fiskens kondition och storlek, särskilt påtaglig. Faktum är att cirka 90 procent av världens fiskevatten saknar adekvat lagerstatus och traditionella bedömningsmetoder är allt för dyra för att användas i stor skala.

The Nature Conservancy i Indonesien samarbetar med Refind för att identifiera och klassificera fisk. Projektet, benämnt "Fishface", har som mål att med hjälp av en applikation för smartmobiler implementera denna teknik regionalt, men med sikte på global spridning. Genom användandet av kostnadseffektiv bildigenkänningsmjukvara möjliggörs en betydligt snabbare och mer precis sortering av fisk vid anläggningarna, kanske även direkt på fiskebåtarna. 


I slutändan kommer pilotprojektet till låg kostnad erbjuda nyckeldata för hantering och kontroll av fiskevatten, till gagn för de cirka 260 miljoner människor vars långsiktiga livssituation är starkt avhängig ett livskraftigt och förnybart fiskbestånd.

Om The Nature Conservancy
Global miljöorganisation som grundades 1951 och vars mål är att skydda ekologiskt viktiga land- och vattenområden för naturens och människornas skull. Deras indonesiska organisation arbetar med ett flertal olika projekt som rör fiskeri, och FishFace är ett av dem.