Scandic Foods Asia

Svensk matexport har fått kinesiska vingar

Nyhet   •   Feb 27, 2013 08:00 CET

Nya handelsavtal mellan Sverige och Kina och en ökad efterfrågan för västerländsk mat har fått fler och fler svenska matproducenter att vända blicken österut. Trots att Kina väntas bli världens största marknad för import av mat och dryck motsvarar denna jättemarknad knappt en halv procent av svensk export. Ändå finns köpviljan där bland kinesiska konsumenter som ser överhängande positivt på Sverige.

Shanghai. I Kina är kunskapen om Sverige är inte särskilt stor, men de associationer som ändå finns är överhängande positiva. Dyrt, modernt, rent och tryggt är tankar som förknippas med vårt avlånga land, något som värdesätts högt gällande mat och livsmedel i Kina efter att en rad livsmedelsskandaler skakat landet. En växande andel av den kinesiska medelklassen börjar nu titta på importerad mat för att stilla sin oro. Svenskt livsmedel, fritt från antibiotika och salmonella är ett attraktivt val för hälsomedvetna kinesiska konsumenter, och därtill fungerar maten som en statussymbol i ett samhälle där sociala markörer fortfarande spelar en viktig roll.

Exportmöjligheterna till Kina är också många på grund av de omfattande skillnader i matvanor som råder, i Kina konsumerar man till exempel kycklingfötter i enorma volymer och vingarna på kycklingen värdesätts högre än filén. Kulturskillnaderna kan således leda till helt nya möjligheter för svenska matproducenter, men även bidra till att att öka riskerna.

- Den kinesiska marknaden kan verka svår att ta sig in i, men belöningen för de som lyckas är desto större. Möjligheterna här är på en helt annan skala, säger Per Lindén, VD på Scandic Foods Asia som lyckats med det många svenska livsmedelsföretag drömmer om – att etablera sig på den kinesiska livsmedelsmarknaden. Företaget har via sin tid som matimportörer i Kina själva upplevt hur den kinesiska konsumenternas köpvanor förändras.

- I Kina värderas säkerhet allt högre och man är beredd att betala mer för importerade kvalitétsprodukter. Kina är en intressant kombination av ett nytt konsumptionsmedvetande bland medelklassen, blandat med en positiv syn på Sverige och en vilja och nyfikenhet kring svenska produkter, säger Per Linden.

Dessa köptrender har inte gått obemärkt förbi svenskt näringsliv: förra årets skrevs ett nytt handelsavtal mellan Kinas jordbruksminister Han Changfu och Sveriges jordbruksminister Eskil Erlandsson för att få fart på svensk export till Kina. Handelsavtalet går ut på att utveckla handeln mellan Sverige och Kina och fördjupa samarbeten inom forskning, livsmedelsteknik och djurhållning. 

- Svenska livsmedel har stor potential att sälja i Kina. Medelklassen växer och de efterfrågar högkvalitativa, sunda och säkra produkter. Allt detta kan våra svenska företag bidra med, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Potentialen är stor för svensk export. Kinas medelklass väntas växa till 340 miljoner människor fram till 2016.