Svenska Energigruppen AB

Svenska Energigruppen AB lanserar Elsy – Sveriges nya system för För- och Färdiganmälan!

Nyhet   •   Dec 18, 2015 14:35 CET

Svenska Energigruppen AB lanserar Elsy; ett nytt system för För- och Färdiganmälan! Systemet har under hösten 2015 utvecklats i samarbete med Lidköping Elnät, VänerEnergi AB och Jukkasjärvi sockens Belysningsförening - tre bolag med många smarta idéer och vilja att påverka. Bolagen har i varje steg i processen involverats kring allt ifrån design och användarvänlighet till nya funktioner och utveckling. Resultatet har blivit ett system som är anpassat efter den situation som många utav Sveriges elnätsbolag befinner sig i idag; en situation som Johan Artig, Kundingenjör på Lidköping Elnät aktivt valde att göra något åt.

”Jag valde att delta i Svenska Energigruppens utvecklingsprojekt för att vi behövde ett nytt system för För- och Färdiganmälan. Det systemet som vi hade tidigare var inte optimalt och vi behövde något som var bättre. Förut arbetade jag med PDF-blanketter för att ta hand om och administrera alla våra ärenden och det gick åt mycket tid till att ex. skicka ut brev och scanna in blanketter. Via det nya systemet sker det mesta digitalt och det här kommer att ge oss tid över till annat samt förenkla vår ärendehantering.” 

Webbformulär, offerthantering och enkel kommunikation

Idén till det nya systemet föddes då många utav elnätsbolagen i Sverige hanterar sina anmälningar via PDF-blanketter; en hantering som ger upphov till tidskrävande administration, ofullständigt ifyllda blanketter, längre kommunikationsvägar mellan elnätsbolag och elinstallatör, m.m. Lösningen på problemet blev ett responsivt system med webbformulär istället för PDF-blanketter, med digital offerthantering och en meddelandefunktion för enkel kommunikation mellan elnätsbolag och elinstallatörer.

Genom att digitalisera stora delar av processen för För- och Färdiganmälan menar Svenska Energigruppen att elnätsbolag över hela landet har stora chanser att effektivisera sin ärendehantering och målet är att de ska kunna spara minst 30 minuter per ärende. En besparing som Johan Kvarnström, VD på Svenska Energigruppen, ser som en av de stora fördelarna med systemet.

"Anta att du har 200 ärenden / år, att din tid är värd 300 kr / h och att du sparar 30 min / ärende. Under dessa förutsättningar får du en tidsbesparing på 100 h / år vilket omräknat i pengar blir 30 000 kr / år. Det här är värdefulla resurser som du kan lägga på att lösa andra viktiga uppgifter i din verksamhet."

Framåt planerar Johan Kvarnström en kontinuerlig utveckling och anpassning av systemet för att möta de behov som finns i energibranschen och hoppas att Elsy ska kunna hjälpa många av elnätsbolagen på marknaden.

Mer information om Elsy hittar du här: Elsy

Kontakt

Svenska Energigruppen AB
e-post: post@svenskaenergigruppen.se
Tel: 021-13 67 00 

Johan Kvarnström, VD
e-post: johan.kvarnstrom@svenskaenergigruppen.se
Tel: 070 - 766 44 85