Svenska Golfförbundet

Svenska Golfförbundet lanserar tillväxtprogram

Nyhet   •   Aug 25, 2015 14:24 CEST

Målsättningen med det nya programmet, som är en del av höstens styrelseseminarium, är att golfanläggningar ska nå ökad tillväxt genom bättre struktur och arbetssätt som även leder till minskad stress och förbättrad arbetsmiljö.

Metodiken bygger på More Than Golfs principer. Klubbar som använder den har ökat sina intäkter med 5–15 procent genom faktabaserade underlag för mer korrekta beslut vilka leder till ökad tillväxt.

– Om man vet vilken målgrupp man ska tilltala då vet man om och varför man ska tilltala mer kvinnliga golfare, ta en större roll i samhället, attrahera fler juniorer och så vidare. En viktig del i budskapet är att man får lära sig hur man arbetar med sin prissättning och beläggning för ökad lönsamhet, vilket också är en viktig del i varför SGF vill genomföra det här, säger Per Svensson från Svenska Golfförbundet och en av föreläsarna under höstens styrelseseminarier.

Under seminariet får styrelseledamöterna lära sig att göra träffsäkrare prognoser med gemensamma nyckeltal för avstämning, och en mall för aktivt visionsarbete och verksamhetsplaner.

Ett antal klubbar har redan gått igenom den nya metodiken och fått goda insikter.

– More Than Golf-metodiken har gett Sjögärde GK ett arbetssätt som får styrelse och anställd personal att jobba strukturerat med ökade intäkter och på samma gång få nöjdare medlemmar, personal och gäster. Vi har fått en låda med verktyg, där mätning och uppföljning är viktiga delar som hjälper oss att hållbart utveckla vår kära klubb, säger Patrick Ekman, ordförande i Sjögärde GK.

– Utbildningen har gett mig insikt i hur man bäst kan optimera sin lönsamhet på klubben och har på kort tid gett mig nya infallsvinklar på prissättningen av klubbens tjänster, säger Anette Knutsson, klubbchef på Lundsbrunn GK. Jag har fått verktyg till att enkelt och snabbt kunna följa upp verksamheten med både beläggning och lönsamhet för att kunna ta beslut om verksamheten framåt och snabbt kunna vidta åtgärder. Jag vill verkligen rekommendera de som har möjlighet att gå denna kurs eller åtminstone sätta sig in i detta system.

Seminariet leds av Fredrik Kocon från företaget Mer än golf AB och av Per Svensson från Svenska Golfförbundet.

Inom kort kommer en inbjudan till Styrelseminarierna kväll 2 som handlar om Golfnyttan i samhället med nya fakta från HUI Research, goda exempel från landets klubbar och hur vi tillsammans fortsätter att påverka beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå.

Notera att styrelseseminarierna har helt olika innehåll dag 1 och dag 2. Dag 1 ger ökade förutsättningar och lägger grunden för att ta till sig informationen dag 2, vilket därmed ger större behållning totalt sett. SGF rekommenderar att man prioriterar båda tillfällena.

Kontaktperson: Per Svensson, per.svensson@golf.se, 08-622 15 90.

Program dag 1: Seminariekvällen börjar med middag 17.00–18.00, följt av konferens 18.00–21.00.

Pris: 300 kronor per person och seminarietillfälle, inklusive middag.

Sista anmälningsdag: Senast 14 dagar före seminariedatum på respektive ort. Men trycket är stort så anmäl dig och din klubb snarast.

Anmälan: https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=a7f1f4fe-3a82-4489-b0ee-c7ea37d3f955