Compare Karlstad

Svenska kraftnät väljer Alfresco och Redpill Linpro för projekt- och dokumenthantering

Nyhet   •   Feb 19, 2014 07:43 CET

Redpill Linpro, Nordens ledande leverantör av produkter och tjänster inom Open Source, har av Svenska kraftnät tilldelats förtroendet att utveckla myndighetens framtida projekt- och dokumenthanteringslösning baserat på den öppna programvaran Alfresco.

Drivkrafterna bakom investeringen och valet av Redpill Linpro och Alfresco har varit att öka kontrollen och säkerheten kring hanteringen av dokument och ritningar. Lösningen erbjuder en säker samarbetsplattform med stöd för dokumentstyrning, granskningsprocesser och integrationer till de vanligaste kontorsprogrammen, både för interna användare och underleverantörer.

Affärsverket Svenska kraftnät har en mycket viktig funktion i det svenska samhället bland annat i egenskap av ansvariga för transporten av el samt utbyggnad och övervakning av det svenska stamnätet för el. Svenska kraftnät ansvarar för att se till att det alltid råder balans mellan förbrukning och produktion av el. Vid utförandet av dessa uppgifter hanterar man ofta material och information som både kan vara säkerhetsklassad och som behöver livscykelhanteras över lång tid. För att möta framtida krav på elförsörjning i Sverige ansvarar även Svenska kraftnät för utbyggnaden av stamnätet för el. Detta arbete bedrivs i projektform – ofta med flera externa entreprenörer och olika parter inblandade. Kraven på kontroll och uppföljning är stora.

Svenska kraftnät har genom ett avrop på Kammarkollegiets avtal Öppna Programvaror och Tjänster 2010, tilldelat Redpill Linpro uppdraget att implementera Alfresco i verksamheten.

”Vi ser verkligen fram mot att starta införandet av Alfresco hos Svenska kraftnät. Extra roligt är dessutom att man valde Alfresco efter en lång utvärderingsprocess som tog fasta på några av Alfrescos styrkor – en modern, plattformsoberoende, arkitektur som tillåter snabb anpassning, det stora eko-system som finns runt produkten och det breda stödet för öppna standards som underlättar integrationer med andra system”, säger Carl Nordenfelt, Techlead för ECM/Alfresco på Redpill Linpro.

”Svenska kraftnät har en viktig uppgift att lösa i en komplicerad miljö med krav på att hantera potentiellt känslig information, samtidigt som de behöver erbjuda flexibilitet för att kunna arbeta med entreprenörer och underleverantörer på ett effektivt sätt. Projekt- och dokumenthanteringslösningen Alfresco kommer ge Svenska kraftnät mesta möjliga funktionalitet och flexibilitet. Att Alfresco dessutom baseras på Open Source och har möjlighet att erbjuda olika alternativ för produktionsmiljön ger Svenska kraftnät en framtidssäkrad lösning”, fortsätter Carl Nordenfelt.

”För oss på Redpill Linpro betyder det här projektet dels att det bevisas att det är fler än vi som ser vilka möjligheter Alfresco och Open Source skapar för en verksamhet med höga krav på sina IT lösningar och dels är det en stor strategisk framgång att Open Source nu är accepterat som det bästa alternativet för viktiga verksamhetssystem som projekt- och dokumenthanteringssystem. Det tycker jag bevisas genom Svenska kraftnäts val av Alfresco före andra proprietära produkter inom området. För oss på Redpill Linpro bekräftar det här projektet att Open Source nu även tar klivet in i verksamheten och tar plats på användarnas skrivbord”, avslutar Anders Liling, vd för Redpill Linpro.