Polarforskningssekretariatet

Svenska polarforskare till Tajmyrhalvön i Ryssland

Nyhet   •   Jul 05, 2012 13:46 CEST

Foto: Per Möller

Den 6 juli inleds den svenska forskningsexpeditionen Tajmyr 2012. Två forskargrupper, som leds av Victoria Pease från Stockholms universitet och Per Möller från Lunds universitet, kommer att arbeta på Tajmyrhalvön i norra Ryssland under tre respektive fem veckor. Expeditionen är en del av det svenska Arktisforskningsprogrammet SWEDARCTIC 2012.

Forskargruppen från Stockholms universitet kommer att vara ute i fält fram till 31 juli och ska undersöka den Amerasiska bassängens utveckling. Arktiska oceanen består av två djupa bassänger: Amerasiska bassängen och Eurasiska bassängen. Amerasiska bassängen är den äldre av de två, cirka 135 miljoner år gammal, och ligger på över 3 000 meters djup. Att förstå hur och varför den Amerasiska bassängen formades är viktigt eftersom den har påverkat den tektoniska utvecklingen av de omgivande kontinentalsocklarna och den globala havscirkulationen, vilken har stor inverkan på det globala klimatet.

Forskargruppen från Lunds universitet, ska försöka identifiera den maximala utbredningen av inlandsisar vid Karahavet samt fördjupa kunskapen om variation och utbredning av de tidigare inlandsisarna. Informationen om inlandsisarna bidrar till arbetet med att rekonstruera klimatutvecklingen. Studier kommer också att göras för att fastställa förändringar i flora och fauna, med tyngdpunkt på de senaste 50 000 åren. Provtagning i sediment görs och senare analyseras sedimentet vilket kan ge ökad kunskap om miljöförändringarna kring faunans utdöende. Forskarna kommer att arbeta i fält fram till 14 augusti.

Mer information om Tajmyr 2012 och forskarnas expeditionsrapporter finns på Polarforskningssekretariatets webbplats