Svenska Skydd

Svenska Skydd medlem i FIBOR

Nyhet   •   Apr 26, 2012 11:15 CEST

Svenska Skydd har nu blivit medlem i FIBOR, en branschorganisation för entreprenadföretag verksamma inom byggnadsvård.

FIBOR är en auktoriserande branschorganisation för konsult- och entreprenadföretag verksamma inom byggnadsvård.

Samtliga FIBOR företag har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kvalificerade restaureringsuppdrag. Dokumenterad kompetens ger beställaren trygghet.

FIBOR arbetar för kompetensutveckling, erfarenhetsåterföring och kunskapsutbyte.

FIBOR skapar nätverk och samverkar med utbildningsinstitutioner.

FIBOR arbetar för att öka fastighetsägares och allmänhetens intresse för att efterfråga kvalificerad byggnadsvård.