Universitets- och högskolerådet

Svenska utvecklingsprojekt uppmärksammas i Europa

Nyhet   •   Maj 04, 2012 09:47 CEST

EU-kommissionen har valt att lyfta fram fyra svenska vidareutvecklingsprojekt inom Leonardo da Vinci-programmet som särskilt lyckade. Bland annat uppmärksammas Tullängsskolans projekt Spread the Sign och Sverigefinska folkhögskolans projekt ProGuide. Båda projekten syftar till att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i utbildning och arbetsliv.

Inom Spread the Sign, som genomförts av Tullängsskolan i Örebro, har man tagit fram ett internationellt och helt nätbaserat teckenspråkslexikon. Syftet har varit att underlätta för hörselskadade elever på yrkesförberedande gymnasieprogram att göra praktik utomlands.

Tekniska hjälpmedel för synskadade

I projektet ProGuide har Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda utvecklat tekniska hjälpmedel för synskadade som vill utbilda sig till ljudtekniker, musiker och producenter.

- Båda projekten uppmärksammas just för att de syftar till att höja kompetensen hos personer med särskilda behov, säger Marianne Feldt, handläggare på Internationella programkontoret.

Dessutom har ytterligare två svenska Leonardo-projekt lyfts fram som goda exempel av EU: Göteborgsregionens Tekniska Gymnasiums projekt Internship to Industry och EU-Optimus, som Installatörernas utbildningscentrum i Katrineholm står bakom.

Förbättra kvaliteten på elevers yrkespraktik

Syftet med Internship to Industry har varit att förbättra kvaliteten på elevers yrkespraktik inom industrin i Europa. EU-Optimus har haft som målsättning att minska energiförbrukningen i byggnader genom att bättre optimera deras värmesystem.

- I projektet har man, utifrån resultaten från ett tidigare genomfört Leonardo-projekt, tagit fram en webbaserad utbildning som riktar sig till personer som arbetar med värmesystem runt om i Europa, säger Marianne Feldt.