Sveriges Kommuner och Landsting

Svenskar valda till ledande positioner i Europarådet

Nyhet   •   Okt 18, 2012 08:54 CEST

Under onsdagen invaldes flera svenska förtroendevalda när CLRAE hade kongress i Strasbourg, bland annat valdes Anders Knape, ordförande för SKL, till vice ordförande i CLRAE.

– Det är glädjande att Sverige har en stark ställning i Europarådets kongress för kommunala och regionala organ (CLRAE). För egen del vill jag som kongressens vice ordförande stärka arbetet med kommunal självstyrelse i Europa. Den finansiella krisen får inte hota demokratin. Europarådet samlar 47 länder och kan därför vara en motor i hela Europas utveckling.

Det säger Anders Knape, ordförande i SKL, som valdes till vice ordförande i CLRAE och 1:e vice ordförande i CLRAE:s lokala kammare, vid kongressens session i Strasbourg på onsdagen.

– Europarådets kärnuppgift att utveckla kommunal självstyrelse, demokrati och mänskliga rättigheter är mer aktuellt än någonsin. Ett framtidsinriktat Europa måste utgå från det lokala och regionala perspektivet, säger Anders Knape.

Vid sessionen valdes Lars O Molin, kommunfullmäktiges ordförande i Örebro, till ordförande i kongressens övervakningsutskott med ansvar för att följa upp medlemsländernas efterlevnad av konventionen om kommunal självstyrelse.

– Jag ser fram emot att fortsätta utveckla övervakningsarbetet. Genom att återkommande övervaka medlemsländerna ger Europarådet ett gott stöd till medlemsländerna. Övervakningsarbetet är kongressens ryggrad och möjliggör en positiv utveckling i medlemsländerna. Vi behöver också hitta metoder för att bättre följa upp det lokala och regionala arbetet med mänskliga rättigheter, säger Lars O Molin.

Under sessionen valdes ytterligare en svensk till en ledande position. Britt-Marie Lövgren, gruppledare i Umeå kommun, utsågs till 1:e vice ordförande i kongressens institutionella utskott.

SKL:s arbete med internationella frågor

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

För mer information:
Torsten Lindström, Senior Advisor for International Affairs
Internationella sektionen
08-452 73 93
072-217 96 14,
torsten.lindstrom@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l