Invest Sweden

Svenskt och utländskt kapital stärker svenska IT-startups

Nyhet   •   Feb 14, 2011 06:00 CET

Invest Sweden ger svenska IT-startups tillgång till internationellt kapital, kompetens och nätverk. Ett aktuellt exempel är svenska mobilapplikationsföretaget Brainglass som har tagit in 16,85 MSEK från ett konsortium av investerare.

Brainglass utvecklar applikationer med en ny metod för språkinlärning som bygger på ny intelligent teknik och digital media.

- Investeringen ger företaget möjlighet att lansera en rad applikationer som kommer att ge mobilanvändare världen över helt nya möjligheter att öka sina språkkunskaper, säger Niss Jonas Carlsson, VD och grundare av Brainglass.

Huvudinvesterare är Marc Beuls, tidigare VD på  Millicom International Cellular. Övriga investerare inkluderar Markus Berger-De León, VD på MyHammer AG, ALMI Invest Stockholm och riskkapitalfonden Sting Capital.

- Kombinationen av svenska investorer och internationellt etablerad telekomexpertis är mycket fördelaktigt för Brainglass nu när de lanserar sina specialiserade språkapplikationer för mobiltelefoner till en global marknad, säger Niklas Johnsson, affärsområdesansvarig för ICT på Invest Sweden.

- Svenska IT- och telekomentreprenörer har världen som sin marknad redan från dag ett. Därför är det naturligt att de söker internationellt kapital redan i ett tidigt skede, säger Niklas Johnsson. Invest Sweden jobbar för att öka den här typen av syndikerade investeringar som ger unga svenska startupföretag tillgång till internationella nätverk.