Universitets- och högskolerådet

Svenskt projekt bakom brandberedskapen under OS

Nyhet   •   Jul 23, 2012 10:00 CEST

Nu inleds OS i London – ett gigantiskt arrangemang som kräver en mycket välorganiserad säkerhetsberedskap. Bland övriga räddningsarbetare står brandmännen beredda att rycka ut på alla eventuella larm under de pågående spelen. Till sin hjälp har de en säker, effektiv släckningsmetod som utvecklats genom ett svenskt Leonardo da Vinci-projekt. En metod som sparar både liv och pengar.

– Det är naturligtvis mycket roligt och hedrande att det arbete vi har lagt ner får en sådan respons och används i ett så stort sammanhang, säger Bo Andersson, brandingenjör och projektledare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Karlstad, som startat och drivit hela projektet.

Distansutbildning för personal och chefer
I de två delprojekten "Firefight" och "Firefight II" har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tillsammans med sina partnerorganisationer i sex andra europeiska länder, utvecklat ett digitalt distansutbildningsmaterial för såväl brandmän som brandmästare och insatsledare. Utbildningen ger teoretisk och praktisk kunskap i en metod som kallas skärsläckning.

– Vi har jobbat med världsledande experter på distansutbildning över internet och mer eller mindre lyckats standardisera det här konceptet i hela Europa. Det har varit jättepositiva reaktioner. Man ser en stor nytta i att ha den här utbildningsformen, eftersom de av naturliga skäl har svårt att kunna lämna arbetsplatsen när de är i tjänst, säger Bo Andersson.

Metod som gör släckningsarbetet säkrare och effektivare
I skärsläckningsmetoden använder brandmännen en infraröd kamera för att lokalisera brandhärdarna från utsidan av den brinnande byggnaden. Med hjälp av en särskild brandspruta skjuter man sedan en högtrycksstråle av vatten som går genom väggen och förvandlas till högtrycksdimma . Det mesta av branden släcks effektivt och man sänker också temperaturen dramatiskt inne i byggnaden, vilket minskar risken för att branden ska blossa upp på nytt. Och viktigast av allt: brandmännen slipper riskerna med att gå in i brinnande hus .

Metoden har också stora ekonomiska och miljömässiga fördelar. Det blir nämligen inte lika stora skador på byggnaderna eftersom brandkåren inte behöver spruta in lika mycket vatten som i traditionellt släckningsarbete.

Har fått internationell uppmärksamhet och höga betyg
På grund av sin tydliga samhällsnytta, innovationsgrad och praktiska tillämpning har projektet fått stor uppmärksamhet internationellt, inte minst i England där London Fire Brigade nu alltså har bestämt sig för att utbilda sina brandmän och utrusta brandbilar med skärsläckare under OS.

Även formellt har projektet blivit lovordat i alla instanser.

– De har fått mycket höga betyg i alla utvärderingar, både av oss, externa experter och av EU-kommissionen. Det är ett av våra absolut bästa projekt inom Leonardo da Vinci-programmet, säger Christina Jansson, handläggare på Internationella programkontoret.

Bo Andersson är mycket nöjd med vad man har åstadkommit inom projektet. Och han är övertygad om att skärsläckningsmetoden och distansutbildningen kommer att bli standard i allt fler länder.

– Alla vill vara en del av det här. Det kommer alla till gagn. Effektiva insatser, mycket mindre risk för arbetsplatsolyckor, och mindre miljö- och egendomsskador.  Jag ser inget slut på den här satsningen bara för att utvecklingsprojektet nu är över. Det är bara början.