Svensson Group

Svensson Group etablerar sig nu även i Holland

Nyhet   •   Feb 21, 2011 12:10 CET

Svensson Group stärker sin ledande ställning som leverantör av kabeltrummor och annat emballage till den europeiska kabelindustrin genom att förvärva holländska kabeltrumstillverkaren Homburg BV i Amsterdam. För cirka 3 år sedan etablerade vi oss i Frankrike med mycket gott resultat.

–Syftet med förvärvet är att komma närmare våra kunder på beneluxmarknaden och därigenom förbättra servicen och minska transportkostnaderna. Dessutom förstärker vi vår produktionskapacitet väsentligt, säger Svenssons vd, Erik Johansson. Kabelindustrin har på senare år genomgått en strukturomvandling och blivit allt mer internationell i den meningen att de kunder som vi har på den nordiska marknaden också har fabriker i de flesta länder i övriga Europa.
–Man kan säga att vi genom etablering på en logistiskt väl belägen ort tar ytterligare ta ett steg för att följa våra kunder ut i Europa, fortsätter Erik Johansson.