Midfield Media

Sveriges beslutsfattare i det största IFRS-mötet

Nyhet   •   Okt 08, 2010 14:58 CEST

Svenska bolag som har värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU ska upprätta sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).
Övergången till IFRS är ofta både komplext och resurskrävande därför är det viktigt att uppdatering kontinuerligt sker i enlighet med nya standarder och regler så tidigt som möjligt.
Varje år samlas över hundra av Nordens Ekonomidirektörer på Grand Hôtel för att ta del av de senaste uppdateringarna och förändringarna inom IFRS.

Bland talarna finns:

Jan Engström, IASB

Per-Ove Zetterlund, Director, PricewaterhouseCoopers

Carl-Henrik Lindgren, Executive Director, Ernst & Young

Françoise Flores, Chairman of EFRAG

Jan Peter Larsen, Deloitte

Fredrik Walmeus , Deloitte

Rolf Rundfelt, Linköpings universitet

David Cairns, Visiting Professor, London School of Economics

Peter Malmqvist, Börsanalytiker

Ta reda mer om höstens viktigaste konferens: www.ifrsnordic.com

Med Vänliga Hälsningar,

Fredrik Johansson
08-650 02 70

Bland deltagande organisationer på Redosvisningsforum genom åren finns: 
AB Svensk Exportkredit, AB Volvo, AB Volvo, Aktia Abp, Amendo Bemanning & Rekrytering , Astra Tech, Bong Ljungdahl AB, Carnegie Investment Bank AB, Deloitte, Deloitte & Touche, DnB NOR Bank ASA, Ekobrottsmyndigheten, Ernst & Young , Ernst & Young AB, Etteplan, Etteplan, Evli Bank, FAR AB, Finansinspektionen, Finansinspektionen, Finansinspektionen, Finansinspektioon, Fortum Oyj/ laskutus, Fortum Power and Heat AB, Försäkringsförbundets Service AB, Grant Thornton Sweden AB, Grantthorton, Handelsbanken, Husqvarna AB, Justitiedepartementet, Justitiedepartementet, KPMG, Kungsleden Fastighets, Kungsleden Fastighets AB, Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar AB, Nordea Bank, Nordea Bank, Nordea Bank, Novo Nordisk A/S, OP-Pohjola Group , Oracle, Ovako Group, Preem AB, Preem AB, Preem AB, PRI Pensionsgaranti, PricewaterhouseCoopers, PwC, Sampo Oyj, Sandvik AB, Sanoma Corporation, Sapa Holding AB, Sapa Holding AB, SAS, SAS, SBAB, SBAB, SG Finans , SinterCast AB, Skandia Liv, Skandia Liv, SSAB, Statkraft AS, Stena AB, Stora Enso Oyj, Storebrand ASA, Storebrand ASA, Swedbank, Swedishmatch AB, Swedishmatch AB, Svensk Exportkredit, Svenskt Näringsliv, Sveriges Riksbank, Telenor ASA, Group Treasury, Telenor ASA, Group Treasury, The East Asiatic Company , Tieto, Toyota Material Handling Europé, Wartsila Corporation, Vattenfall, Vattenfall, Vattenfall, Vattenfall, CODA Nordic, Meritmind, Meritmind, Meritmind, AARO Systems, Efrag, Ernst & Young, PwC, Linköpings Universitet, Yara, CTT Systems, StoraEnso, Electrolux, Ericsson, Carlsberg Group, Swedbank, Independent Financial Analyst, AstraZeneca, Astra Tech, AstraZeneca, BE Group, Bure Equity, Böhler-Uddeholm, Carema, Carema, Coor Service Management, Elekta, Ernst & Young, FAR SRS, Grant Thornton, Göran Johansson Revbyrå, Handelsbanken, Handelsbanken, Husqvarna, Investor, investor, JM, KPMG, Kungsleden, Kungsleden, Lucon, Länsförsäkringar, Länsförsäkringar, Länsförsäkringar, Mydata Automation, Mydata Automation, Posten, Posten, Preem, Preem, Resources Global, Sapa Holding, Sapa Holding, SBAB, SBAB, Scania, Skandia Liv, SSAB, Stena, Studsvik, Svensk Export Kredit, SCA, Telia Sonera, Telia Sonera, Transmode Holding, Vectura Consulting, Vectura Consulting, Vostok Nafta, IF, Business Controller Axis, G & L Beijer, G & L Beijer, Volvo, Volvo, Scania Finans, Sampo, Saxo Bank, Deloitte, Vattenfall, PwC, Novo Nordiska, Novo Nordiska, Novo Nordiska, Aktia Abp, Securitas, Svenskt Näringsliv, Tieto, Ovako Holdings, Elopak, IBX Group, PwC, PwC, BDO Noraudit, SinterCast, Böhler Uddeholm, Rautaruukki, Swedbank, Sveriges Byggindustrier, Metso Corporation, Deloitte & Touche, Linköpings Universitet, Kemira, Sveriges Riksbank, KPMG, KPMG, Grindex, Balans, Carlsberg Group, AARO Systems, Skandia Liv, Deloitte & Touche, SEB, CODA Nordic, Finansinspektsioon, CODA Nordic, Investor, Stena, Fortum Corporation, Astra Tech, Handelsbanken, SAS, SBAB, Svensk Export Kredit, Sapa Holding, Fortum Corporation, SET Revisionsbyrå, SET Revisionsbyrå, Fortum Corporation, Investor, Bong Ljungdahl, Formpipe Software, Tieto Sweden, Ernst & Young, PwC, Nordea Bank, Cardo Shared Services, Capio, Bong Ljungdahl, Deloitte, Ernst & Young, AARO Systems, Skandia Liv, SAS, Hexpol, Deloitte & Touche, Metso Automation, IASB, SEB, CODA Nordic, Finansinspektsioon, Ernst & Young, Öhrlings PWC, KPMG, Rödl & Partner, Deloitte, Linköpings Universitet, Öhrlings PWC, Ernst & Young, Rödl & Partner, Ernst & Young, LRD Revision och Rådgivning , BDO Nordic, BDO Nordic, BDO Nordic, SET Revisionsbyrå, CEE Services, BDO Nordic, AB SKF, AB SKF, SET Revisionsbyrå, SET Revisionsbyrå, SET Revisionsbyrå, SET Revisionsbyrå, SET Revisionsbyrå, SET Revisionsbyrå, Stoneridge Electronics, Stoneridge Electronics, Ernst & Young, Nexia Revision, Ernst & Young, SJ , SET Revisionsbyrå, Ernst & Young, Deloitte, Cision, Cision, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Finans, SET Revisionsbyrå, Ernst & Young, Ranby Björklund Stockholm, SET Revisionsbyrå, SET Revisionsbyrå, Ernst & Young, Ernst & Young, Ranby Björklund Stockholm, Ranby Björklund Stockholm, Bankaktiebolaget Avanza, Bankaktiebolaget Avanza, Flyman Företagsutveckling, Forex Bank, BDO Nordic Stockholm AB, ASSA ABLOY, Anoto Group, Hummelkläppen i Stockholm , Ekobrottsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, SET Revisionsbyrå, Prevas, Deloitte, MGI Revideco, Stockholmström, IASB, EFRAG, Deloitte, Finansinspektionen, Ernst & Young, Justitiedepartementet, Öhrlings PriceWaterHouseCoopers, Handelshögskolan, Rödl & Partner, Ericsson, Perstorp, Ratos, Ernst & Young , Sveriges Riksbank , Scania, Bokföringsnämnden, Bokföringsnämnden, SKF, SKF, Forex Bank , Forex Bank , Perten Instruments , Invest Systems Sverige AB, Handelsbanken , Handelsbanken , Stena , Ernst & Young , Ernst & Young , Ernst & Young , SEB, IF, IF, Posten, Posten, Hall Finans, Grant Thornton, Specialfastigheter, Motoman Robotics , SRF, SET Revisionsbyrå , Electrolux, Electrolux, Sapa Holding, Sapa Holding, FAR SRS, Skandia Liv, Ernst & Young , Transmode Holding , Finansinspektionen, Perstorp Holding , Klövern , Humlegården Fastigheter med flera