Sveriges Bussresearrangörer

Sveriges Bussresearrangörer medlem i Europeisk Allians för bussturism

Nyhet   •   Jul 23, 2012 11:33 CEST

En ny allians för europeisk bussturism bildades i samband med RDA-mässan i Köln. Den har fått namnet European Alliance for Coach Tourism, EACT. Föreningen Sveriges Bussresearrangörer, SB, som etablerades 2011, representerar Sverige.

– Sveriges Bussresearrangörer har därmed en kraftfull plattform för kommande förhandlingar med olika myndigheter samt EU-byråkratin, säger SB’s ordförande Toni Schönfelder.

– Alliansen skall vara ett gemensamt språkrör för europeisk bussturism gentemot EU-kommissionen i Bryssel.

Enligt EACT är syftet att stärka bussföretagens ställning politiskt, främst när det gäller skatter, administrativa pålagor och diskriminerande åtgärder.

Grundare av EACT är nio bussföreningar från sex av de största EU-länderna. RDA och IBV (båda Tyskland), Confederation of Passenger Transport och Coach Tourism Council (båda Storbritannien), Busworld och FBAA (båda Belgien), FNTV Alsace (Frankrike), Confartigniato (Italien) och SB (Sverige).

– Schweiz är i princip klart med sitt medlemskap. SB kommer också att kontakta andra nordiska bussorganisationer om att ansluta sig till EACT, berättar Toni Schönfelder.

Samtalen om att bilda Alliansen började i höstas och utvecklades via två möten i år. Först Graz, Österrike, i april, samt därefter Vicenza, Italien, i juni. Den 11 oktober planeras ett möte med EU-kommissionen och transportkommissionären Siim Kallas i Bryssel.

– Alliansen kommer inte att ha någon egen administration. RDA hanterar och samordnar EACT. I övrigt finansierar varje nationell organisation sina egna kostnader, säger Toni Schönfelder.

Information

Toni Schönfelder, Sveriges Bussresearrangörer, ordförande, tel 031-3017030

ts@swedishbus.se - www.swedishbus.sewww.eact.travel