Biner AB

Sveriges första praktiska EA-workshop baserad på TOGAF!

Nyhet   •   Nov 18, 2016 08:33 CET

Biners kunder har länge efterfrågat en praktisk utbildning där kursdeltagaren lär sig att tillämpa

TOGAF praktiskt. Vi har därför tagit fram en sådan kurs, i syfte att komplettera våra befintliga

ackrediterade kurser TOGAF 9 Foundation och TOGAF 9 Certified. Vår nya kurs TOGAF 9 Practitioner

bygger på workshops och gruppövningar och gör det möjligt för dig att komma igång med implementeringen

av TOGAF direkt efter avslutad kurs!

Målet med workshopen är att ge deltagarna…

- den kunskap och förberedelse som krävs för att med självförtroende kunna implementera TOGAF och

EA direkt på sitt företag eller organisation

- kunskaper inom väl beprövade tekniker som används inom enterprisearkitektur (EA) för att förbättra

styrning och prioritering av IT-projekt, genom att arbeta sig igenom ett case-scenario

- praktisk erfarenhet genom att, baserat på ett verklighetstroget affärsscenario, arbeta sig igenom hela

TOGAF 9 ADM-cykeln samt skapa de nödvändiga leverabler, vyer och byggblock som finns i TOGAF

- erfarenhet av att utveckla och dokumentera arkitektur med hjälp av ett modelleringsverktyg (Sparx EA)

- praktisk erfarenhet av att använda internationella standarder, såsom Archimate, vid beskrivning av arkitektur.