Sport & Affärer

SVERIGES FRÄMSTA KOMMUNER 2019

Nyhet   •   Sep 24, 2019 16:58 CEST

RESULTAT HUVUDLISTAN:

1: Östersund

Har ett brett utbud av

idrotts- och motionsaktiviteter,

både för

vardagsmotionärer och

elitidrottspersoner och både för

inom- och utomhusaktiviteter.

Arbetar med att ständigt öka tillgängligheten

av anläggning-arna

genom ett omfattande tjugoårigt

anläggningsprogram. Investerar

i digitalisering och kommersialisering

av Skidstadion. Planprocessen säkrar ytor för

anläggningar och spontanaktiv

iteter. Det idrottspolitiska

programmet fokuserar på

folkhälsofrågor, anläggningar,

idrottsstrategier och

stödsystem. Östersund är

världsledande på forskning om

vintersporter (Vintersportcentrum)

men också forskning

för äldremotion och för

funktionshandikappade.

Mycket stark elitidrottskommun

utifrån sina anläggningar, forskning och boendeattraktion

för internationella idrottsutövare. Genomför

kontinuerligt större internationella evenemang.

Placerad på fyra av de sex listorna med två förstaplatser:

huvudlistan och eventlistan för mindre kommuner.

2. Linköping

Sveriges främsta breddidrottskommun

utformat i Sveriges bästa idrottspolitiska

styrdokument ”Aktiv hela livet”. Programmet

innehåller principer för jämställda bidragsformer,

långsiktig anläggningsstrategi och en utvecklad

handlingsplan för hur strategin ska genomföras. Stor

satsning på att öka skolungdomars fysiska aktivitet, både

under och efter skoltid. Sveriges bästa jämställdhetskommun

inom idrottsområdet. Har under flera år genomfört

särskilda satsningar på tjej- och damfotboll. Genomför

ett fåtal större internationella idrottsevenemang men de

flesta evenemangen genomförs på nationell SM-nivå.

Forskning tillsammans med Linköpings universitet

om hur fysisk aktivitet kan genomföras under hela

livet. Linköping är en mycket bra cykelstad, har stor

attraktionskraft för boende av unga samt har relativt låga

ohälsotal. Placerad på tre listor, varav två förstaplatser:

breddidrottslistan och jämställdhetslistan.

3. Uppsala

Styr idrotten genom ett mycket bra idrottspolitiskt

program, ”Idrott för hela livet”, där

ambitionsnivåerna inom breddidrott, elitidrott,

motion för äldre och parasporter har politiskt fastställts.

I programmet finns ett antal mätbara målsättningar, bl.a.

för spontanaktivitetsytor och idrottsliga aktivitetsnivåer.

Stark jämställhetskommun med satsningar på utbildning

i värdegrunder och i skapandet av en trygg idrott. Har

ett av Sveriges största idrottsgymnasier. Utvecklat ett

samarbete med elitidrotten i partnerskapsprogrammet

”Elitidrott Uppsala”. Bra tillgång till idrottsanläggningar

och en mycket stark och långsiktig strategi för planerade

idrottshallar och allaktivitetsytor. Troligtvis Sveriges

starkaste. Har ökat antalet idrottsevenemang på nationell

nivå. Planerar för innebandy-VM för damer 2021 och

för flera parasportevenemang. Målsättningen är att öka

idrottsturismen. Uppsala är Sveriges bästa cykelstad och

har en hög attraktionskraft för ungas boende. Placerad

på fyra listor.

4. Karlstad

Har för planarbetet fastställt en ”närhetsprincip”

som anger att kommuninvånarna inte

ska ha längre avstånd än 500 meter till en

spontanaktivitetsyta och 1.500 meter till en

sporthall/idrottsplats. I planarbetet samarbetar kommunen

med skolorganisationen där varje nybyggd skola

får en fullstor idrottshall samt ytor för fysisk aktivitet på

skolgården. Arbetar med en tioårig anläggningsplan för

att öka nyttjandegraden på idrottshallar och skolor. Det

idrottspolitiska programmet, ”Idrott för alla 2.0”, är idag

mer övergripande och mindre detaljreglerat och hanterar

utvecklingsfrågor och målsättningar om jämställdhet,

fördelning av träningstider, hur antalet ungdomar ska öka

inom föreningslivet och inom egenorganiserade verksamheter

samt utvecklingen av idrottsevenemang. Bra

förutsättningar för träningsanläggningar inom de flesta

idrotter. Kommer att genomföra en satsning på 800 mkr

på en inom/utomhusarena samt en inomhus friidrottshall

på Sannafältet. Starkt stöd till elitidrotten samt till de

största idrottsevenemangen, t.ex. Rally Sweden. Bra

cykelstad och stark attraktionskraft för ungas boende.

Placerad på tre listor.

5. Västerås

Prioriterar allaktivitetsytor i tätorter och på

landsbygd. Har utformat tre modeller för

byggande av dessa aktivitetsytor, beroende

på ambitionsnivå. Mycket bra tillgång till

idrottsanläggningar för inom- och utomhusaktiviteter.

Har under 2019 öppnat ett större badhus. Stark framtida

anläggningsstrategi: utomhuspool vid det nya badhuset

(2020); innebandyarena (2020); utomhusanläggning

friidrott (2022) samt en inomhusanläggning för skate,

parkour och boule. Arbetar aktivt med att stärka de

fysiska aktiviteterna inom utbildningsområdet. Stark

elitidrottskommun, både i lagsporter och individuellt.

Genomför idrottsevenemang främst på nationell nivå.

Forskar tillsammans med Mälardalens Högskola om

rörelseaktiviteter inom utbildningsorganisationen. Placerad

på tre listor.SPECIALLISTOR 2019

Breddidrottslistan

1. Linköping

Stark planprocess för att säkerställa ytor för idrottsanläggningar och spontanaktiviteter.

Ett av Sveriges bästa idrottspolitiska program – ”Aktiv hela livet” - innehållande nya och

jämställda bidragsformer, en utvecklad anläggningsstrategi och en handlingsplan för genomförandet

av programmet. Omfattande fysiska aktiviteter för skolungdomar. Forskning tillsammans med

Linköpings universitet om hur invånarna kan vara fysiskt aktiva under hela sin livstid.

2. Uppsala

Stark planprocess med mätbara nyckeltal. Kontinuerliga utvärderingar. Prioriterar allaktivitetsytor.

Styr det idrottspolitiska arbetet – ”Idrott för hela livet” – genom riktlinjer för äldreprogram,

paraidrotter och elitidrotter. Stark jämställhetskommun. Mycket bra tillgång till idrottsanläggningar.

Sveriges bästa cykelstad och årets folkhälsokommun. Ambition att bli Sveriges främsta idrottskommun.


3. Västerås

Fritidsförvaltningen medverkar i ett tidigt skede i kommunens övergripande planarbete för att

säkerställa ytor för idrottsanläggningar och spontanaktivitetsytor. Starkt idrottspolitiskt styrdokument,

”Handlingsplan för idrott i Västerås”, som innehåller mätbara målsättningar inom fem

delområden, t.ex. kundnöjdhet och jämställdhet inom föreningslivet, både vad

gäller aktiva, ledare och styrelser. Mycket god tillgång till idrottsanläggningar och

spontanaktivitetsytor. Relativt stark elitidrottskommun. Genomför idrottsevenemang

på nationell nivå, inkluderande flera större ungdomsturneringar. Satsar på utbildning och ökad

rörelseaktivitet för skolungdom. Forskning tillsammans med Mälardalens högskola om ökad

fysisk aktivitet i skolmiljön.

4. Karlstad

Planprocessen bygger dels på ett starkt samarbete med skolorna där enbart fullstora

hallar byggs vid om- och nybyggnation. Dels på hur nyttjandegraden kan

öka för alla idrottsanläggningar. I planen finns fastställda ambitioner om kommuninvånarnas

avstånd till idrottshallar och spontanaktivitetsytor. I det idrottspolitiska

programmet ”Idrott för alla 2.0” finns ett antal mätbara målsättningar som kontinuerligt följs upp.

Generellt bra tillgång till befintliga idrottsanläggningar. Planerar ytterligare anläggningar för

800 mkr. Arbetar med idrottsskolor för ökad fysisk aktivitet för ungdomar.

5. Östersund

Har skapat en särskild anläggningsplan för utvecklingen av idrott, motion och fritid som en

del av kommunens översiktsplan. Har också utvecklat en särskild tioårig plan för friluftslivets skogs-

och grönområden. Mycket stark anläggningstillgång för träning och tävlingar, 

inkluderande Östersunds Skidstadion för skidskytte och längdskidåkning. Bra idrottspolitiskt program

med fokus på, förutom anläggningsutveckling, folkhälsofrågor, stödsystem och kommunal


idrottssponsring. Utvecklar digitaliserade hjälpmedel för skidträning och andra


motionsaktiviteter. Fortsätter att kommersialisera Arenabyn kring Skidstadion i syfte att öka

förutsättningarna för folkhälsoaktiviteter. Internationell mycket stark idrottsforskning inom

elitverksamhet, turism och äldremotion.

Elitidrottslistan

1. Mora 

KAIS Mora spelar i högsta damligan i innebandy. Individuella elitframgångar (VM, World Cup

pallplatser och SM- medaljer) i längdskidåkning; rullskidor; mountainbike; skidorientering;

alpint och dans. Totalt över tio VM-medaljer och ett trettiotal SM-medaljer under senaste

året.

2. Östersund 

Har fantastiska anläggningar

för elitidrott, både för utom- och

inomhusträning och tävlingar.

Dessutom världsledande forskning

inom vinteridrotter. Elitlag i fotboll

och basket. Tio av femton svenska

OS-medaljer från Sydkorea 2018 vanns

av personer från Östersund. Världsledande

idrottsstjärnor i skidskytte (Hanna

Öberg/Sebastian Samuelsson); längdskidåkning

(Stina Nilsson, Ebba Andersson,

Ida Ingmarsdotter, Britta Norgren);

parasporter (Zebastian Modin) och

friidrott (Erika Kinsey).

3. Åre

Kommunen, men framförallt

näringslivet, skapar genom

investeringar ett av norra Europas

främsta alpina skidområden i Åre. Anläggningarna

för elitidrotten utgör basen

för Åres turismutveckling. Elitframgångarna

på internationell och nationell nivå

kommer från den alpina skidåkningen;

skicross, big air, freestyle, puckel och de

övriga alpina disciplinerna.

4. Falun 

Har alltid varit en stark elitidrottskommun,

inte enbart i vintersporter.

Har elitlag i innebandy

(herrar). Stark i internationell

paratennis. SM medaljer i cykel (MTB

Jenny Rissveds); längdskidåkning (Calle

Halvarsson); friidrott; kanot; orientering

(också VM- medalj) och Rally. Bra anläggningar

för flera elitidrotter.

5. Leksand

Leksands IF i ishockey är ett av

Sveriges starkaste idrottsliga

varumärken med omfattande

näringslivsstöd. Dessutom mycket

stark publiksupport. Kvalifikationen till

elitserien i ishockey för årets säsong har

stor betydelse för kommunens invånare

och för dess näringsliv. Individuella

idrottspersoner är framgångsrika i

orientering, mountainbike, snowboard,

baseboll, alpint och dans.

Evenemangslistorna

Större kommuner :

(över 70.000 invånare)

1. Stockholm

Evenemangsstrategi

i Europaklass.

Stark koppling

till turismutvecklingen.

Fokuserar

på evenemang som

stärker Stockholms

varumärke..som ger omfattande internationell

mediebevakning men också kopplingar

till ökad folkhälsa. Anläggningar av

världsklass. Mäter kontinuerligt samhällseffekterna.

Fokuserar på stora internationella

årliga evenemang inom hästsport,

motionslopp, triathlon, E-sport, alpint,

simning, friidrott, bordtennis, innebandy,

triathlon, tennis och segling. Planerar för

handbolls-EM och VM (2021/2023) och

konståknings-VM (2021).

2. Göteborg

Mycket stark evenemangsstrategi

utvecklad och genomförd

av Göteborg & Co. Genomför ca

100 evenemang per år. Arbetar

med själva evenemanget plus ”festen på

stan”. Sverigebäst på detta. Mäter samhällseffekterna

kontinuerligt. Arbetar som

möjliggörare snarare än genomförare

men leder själva de största evenemangen.

Utvecklar evenemangen tillsammans

med entreprenörer. Starka på årligen

återkommande evenemang, främst

stora internationella ungdomscuper och

motionstävlingar samt evenemang inom

hästsport, golf, damfotboll och parasporter.

Planerar för O-Ringen; Handbolls-EM

och VM; JVM i ishockey samt Master-VM

i friidrott. Den turistekonomiska omsättningen

är 620 mkr per år för de fyra

största ungdomsturneringarna.

3. Uppsala

Evenemangsstrategin har

tydliga målsättningar: VM-, EMoch

SM-tävlingar med mer än

1.000 deltagare samt idrottsmöten.

Organiserade 48 evenemang på SMnivå

under 2018. Genomför större årliga

evenemang, i huvudsak på nationell nivå,

inom bandy, innebandy (Storvreta Cup

med en turistekonomisk omsättning på

50 mkr), cykel, friidrott, parasporter, volleyboll,

segling och bordtennis. Genomför

O-Ringen och friidrotts-SM under 2020.

Utvecklar det internationella damelitloppet

på cykel, Tour of Uppsala, och planerar

för innebandy-VM för damer 2021.

4. Jönköping

Destination Jönköping

ansvarigt för att värva och

utveckla strategiska idrottsevenemang

till Jönköping. Målet är att

evenemangen ska stärka varumärket och

generera turistekonomisk omsättning

till besöksnäringen. Genomför kontinuerliga

utvärderingar. Har genomfört

internationella evenemang som World

Cup i curling, student-EM i rodd, nordiska

mästerskapen i kanot samt inte minst

den årliga Ironman 70.3. På nationell

nivå; curling, rodd, segling, innebandy,

handboll, simhopp, marathon, mountainbike

och landsvägscykel samt idrottsrelaterade

möten.

5. Malmö

Utvecklar sin evenemangsstrategi

i syfte att öka värvningstakten

och tydliggöra målen vad gäller

antalet värvade och utvecklade

evenemang i sin evenemangsportfölj.

Utvärderar de större evenemangen. Har

genomfört evenemang inom hästsport,

triathlon (på Europanivå), kampsporter

(på världsnivå) och parasporter. Stort

fokus på handbollsevenemang; VM 2023

och EM 2021. Genomförde SM-veckan

2019 och kommer att genomföra Euro

Games för HBTQ-personer 2021.

Evenemangslistan Mindre kommuner

(under 70.000 invånare)

1. Östersund 

Arbetar med evenemang på VM-,

World Cup- och SM-nivåer inom

flera idrotter, främst skidskytte,

längdskidåkning, alpint, parasporter, curling

och mountainbike. Genomför också

idrottsevenemang

inom skytte, fotboll,

bordtennis och gymnastik.

Arrangerade

VM i skidskytte 2019.

Kommer att arrangera

Special Olympic

Games 2021 (2.500

deltagare med

mentala handikapp

från 100 länder), VM

i parasporter (vinter)

2023 samt årliga WC-tävlingar i skidskytte

och curling. Samhällseffekterna

från skidskytte-VM 2019 redovisas först i

slutet av september.

2. Mora 

Genomför, tillsammans med två

andra kommuner, 21 tävlingar/motionslopp

varje år inom Vasaloppskonceptet;

vinterveckan 11 och sommarveckan

10 evenemang i längdskidåkning,

cykel och löpning. Har över 100.000

deltagare. För 2018 beräknades att dessa

aktiviteter skapade en turistekonomisk

omsättning på ca 420 mkr, inkluderande

de ”träningsläger” som vissa deltagare

genomför innan tävlingarna. Mora arrangerar

också idrottsevenemang i bl.a.

skicross, skoter och brottning.

3. Åre

Genomför årligen World Cup

tävlingar i alpin skidåkning. Arrangerade

alpina VM 2019. Tydlig

koppling mellan kommunens evenemangsstrategi

och turismutvecklingen.

Fokuserar på ytterligare utveckling av

evenemang inom alpint, längdskidåkning

(Ski Tour 2020), orientering (O-Ringen)

och mountainbike. Utvecklar kontinuerligt

kommunikationerna till Åre, både

inom Sverige och från norra Europa.

4. Vellinge 

Satsar på ett mycket stort årligt

idrottsevenemang med en omfattande

turistekonomisk omsättning,

internationell och nationell medieexponering

samt tydlig varumärkesförstärkning

av turistorten Falsterbo/Skanör; Falsterbo

Horse Show. Har mer än 70.000 besök

under hästsportveckan som skapade

skatteeffekter på 85 mkr till staten och

kommunen (2018). Arbetar med 60 kommersiella

partners. Mycket starkt stöd

från kommunen. Genomför också Halör

Cup i fotboll med nästan 1.800 deltagare.

5. Båstad 

Huvudevenemanget är den internationella

tennistävlingen Swedish

Open i tennis för herrar och damer

som genomförs i ett omfattande samarbete

med näringslivet. Arrangerar också

träningsläger i fotboll, ungdomsturneringar

och mastertävlingar i tennis, Swedish

Open i padel, SM i landsvägscykel,

Båstad Beach Trophy i beachvolley samt

seglingstävlingar.