NS Sensus

Sveriges Regering anmälan till JK

Nyhet   •   Dec 09, 2011 16:32 CET

JK har denna dag fått via e-post anmälan utifrån vad som försiggår inom förvaltningsdomstolar, mestadels då utifrån vad som bevisligen sker inom, i denna anmälan, Högsta förvaltningsdomstolen. Rättssäkerhet skall värnas i en demokrati och Sveriges Regering och Sveriges Riksdag kommer denna dag, via e-post, få del av dels pressmeddelandet och dels av anmälan till JK mot Högsta förvaltningsdomstolen

Du kan läsa hela anmälan via denna länk http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/files/2011/12/1-Ulf-Bittner-till-JK-anm%C3%A4lan-utifr%C3%A5n-HA-IL-och-UB-m%C3%A5l-i-HFD.-20-sidor-av-2011-12-09.pdf

Citat ur anmälan;

De mål som berörs i denna anmälan och generellt påvisar, sammantaget, icke är enskilt förfarande/ individuellt förfarande utan ett systematiskt/generellt förfarande inom HFD. Dvs. generellt sammantaget bevisar dessa 3 mål, och beslut i dessa mål,

Att anställda inom Högsta förvaltningsdomstolen(HFD) underlåter att tillämpa skyldigheten att bl.a. värna rättssäker handläggning utifrån EU-rätten.

Att således kränks/diskrimineras 3 svenska unionsmedborgare generellt och det konstateras därvid att det är synnerligen mycket allvarligt,

Att det icke går att ställa utom all rimlig tvivel att generellt alla svenska unionsmedborgare diskrimineras och kränks av HFD, vid gränsöverskridande mål handläggning om det går till så här generellt, vilket kommer att bevisas i denna inlaga att så är läget just nu!

Att synnerligen allvarliga brott begås av anställda inom HFD

Slut citat.

Det är rimligt, högst rimligt, att allmänheten blir uppmärksammad på vad som försiggår inom vissa förvaltningsdomstolar och det är synnerligen viktigt att om misstanke om brott förekommer inom Högsta förvaltningsdomstolen, av där anställda att det kommer till allmänhetens kännedom, dvs. om vi värnar om demokratin och rättsäkerheten i Sverige!

Att kritiskt granska är mediernas/journalisternas ”rättesnöre och uppgift” och tiden får utvisa om dessa tar sitt uppdrag på allvar dvs. att värna rättssäkerheten fullt ut och kritiskt granskar vad som nu delges.

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/