NS Sensus

Sveriges Regering Rättssäker rättstillämpning?

Nyhet   •   Dec 30, 2011 19:30 CET

JK-anmälan är denna dag inlämnad. Föremål för anmälan är Högsta förvaltningsdomstolen och där då bl.a. justitierådet Helena Jäderblom.


Bl.a. framgår av anmälan citat; Bevisligen vet justitierådet HJ icke om att denne lyder under denna EU-rättspraxis, domstolens dom av 7 oktober 2004 i mål 189/03, så vilken trovärdighet har justitierådet HJ och HFD utifrån att de skall tillämpa fullt ut gällande EU-rätt? JK har här ett mycket stort ansvar utifrån att uppenbart att EU-olagligheter förekommer inom HFD!

Det är mer eller mindre skrämmande när det  uppdagas att högsta instans inom förvaltningsdomstolarna uppdagas med att bevisligen fatta beslut som är EU-olagliga och därtill strider mot svensk lag!

Att ett justitieråd icke kan sakligt besvara frågeställningar är än mer ifrågasättande av trovärdigheten för Högsta förvaltningsdomstolen utifrån denna JK-anmälan. Citat ur anmälan;

  1. Bandinspelning av telefonsamtal av 2011-12-29, samtal med HFD justitieråd Helena Jäderblom, utifrån protokoll 2011-12-22 i målen som berör JK anmälan.

 De som samtalar är Ulf Bittner(UB) som ringde upp HFD och sökte där Helena Jäderblom(HJ)

Citat; UB ”Har ni en motiveringsplikt i era beslut, ja eller nej”

UB ”Det här är ett beslut”

HJ Inget svar, tyst och svara inte på frågan

Senare i samtalet besvara HJ frågeställningen utifrån följande svar, citat;

HJ ”Anser inte vi att vi behöver lämna några närmare motiveringar”

Justitierådet HJ vägrar besvara frågeställningen om hon i beslut har en motiveringsplikt i beslut, UB begär av HJ att denne svarar ja eller nej på den frågan!

HJ vägrar besvara frågan med ja eller nej!

Däremot kan ledas i bevis att utifrån Rättighetsstadgan artikel 41 2 c, citat;

”förvaltningen är skyldig att motivera sina beslut.”

 EU-rättspraxis KOMMISSIONEN MOT NEDERLÄNDERNA DOMSTOLENS DOM (första avdelningen) den 7 oktober 2004 * I mål C-189/03,(se sidan 7 mitt på sidan i denna inlaga)citat;

  • Det är i vart fall fast rättspraxis att enbart administrativ praxis, som till sin art är sådan att den fritt kan ändras av myndigheten(läs HFD) och som inte offentliggörs i tillräcklig utsträckning, inte kan anses utgöra ett giltigt genomförande av de skyldigheter som följer av EG-fördraget

Läs hela JK-anmälan via denna länk http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/2011/12/30/2011-12-30-jk-amalan-mot-hogsta-forvaltningsdomstolen-till-justitiekanslern/

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/