NS Sensus

Sveriges riksdag allmänheten kräver ansvarstagande och anklagar

Nyhet   •   Feb 10, 2013 20:11 CET

Allmänheten Anklagar er i Sveriges riksdag, för via passivitet över tid, tillåtit att rättsosäkerheten fått agera fritt, via att Sveriges riksdags folkvalda icke agerat i rättssäkerhetsfråga av allmänhetens/folkets intresse på området gränsöverskridande vård.

Över mycket lång tid har vi granskat, med stöd av allmänheten, och framförallt via allmänheten som drabbats av myndighetsförtryck, fullständig orättssäkerhet/patientosäkerhet av landsting, försäkringskassan och förvaltningsdomstolar.

Enkelt förklarat vi har följt upp av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare. Ett jobb som egentligen borde gjorts av er dvs. om ni tagit ert uppdrag på fullaste allvar och verkligen värnat om allmänheten och rättssäkerhet/patientsäkerhet!

Läs hela skrivelsen till Sveriges riksdag via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/02/10/2013-02-10-sveriges-riksdag-far-skrivelse-riktad-till-alla-riksdagsledamoter/

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se