Lotteriinspektionen

Systematisk kunskap om spelproblem

Nyhet   •   Apr 08, 2013 12:02 CEST

En nyutkommen skrift presenterar en systematisk sammanställning av kunskap om spelproblem. Bakom skriften står en internationell och mångvetenskaplig grupp av spelforskare.

Skriften Conceptual Framework of Harmful Gambling – An International Cooperation ger en bred översikt över spelproblem på individnivå och i samhället. Så gott som alla ämnen inom forskningen om spelproblem tas upp, som till exempel: genetik, psykologi, sociala och kulturella förhållanden, spelmiljöer, prevention och behandling, och spelandets inverkan på samhället.

Skriften utgör en kunskapskarta som kan användas dels för att hitta litteratur i ett visst ämne, dels för att identifiera luckor i kunskaperna som det är angeläget att fylla. Skriften utgör grund för fortsatt systematisering av kunskap. Ett forskningscentrum i Kanada – Ontario Problem Gambling Research Centre (OPGRC) – har koordinerat och bistått projektet och kommer att fortsätta att göra det. Centret har en webbplats där alla med intresse för spelfrågor kan kommentera skriften och föreslå tillägg. På så sätt kommer ny kunskap att efterhand läggas till i kommande upplagor av skriften.

De sju författarna till skriften är Max Abbott, Per Binde, David Hodgins, David Korn, Alexius Pereira, Rachel Volberg och Robert Williams. Per Binde är spelforskare från Sverige och även ledamot av Lotteriinspektionens styrelse. Förutom författarna har en rad andra forskare på olika sätt varit inblandade i projektet. Under arbetet har behandlare, företrädare för sårbara grupper och intressenter inom spelsektorn bidragit med kommentarer.

Ta del av dokumentet, som PDF (på engelska), klicka här!

Projektets webbplats: http://www.opgrc.org/conceptualframework/