Krinova Incubator & Science Park

Ta vara på utvecklingspotentialen i nordöstra Skåne

Nyhet   •   Jan 07, 2014 13:33 CET

I december 2013 hade Sydsvenska Dagbladet en artikelserie kring det skånska innovationssystemet där denna artikel den 15 december var en i serien av artiklar. 

Här är nordöstra Skånes inlägg i debatten  som publicerades den 18 januari i Sydsvenskans Näringslivsbilaga. 

Debattartikel, 20 dec 2013:

Ta vara på utvecklingspotentialen i nordöstra Skåne

I Sydsvenskans artikelserie Innovationssystemet konstaterades den 18 december att ”över fyra femtedelar av det skånska innovationssystemet budget går till aktörer baserade i Sydvästra Skåne. Den nordöstra delen av regionen är den stora förloraren, här landar bara 2 procent av den totala budgeten”. I Sydsvenskan den 15 december ”försvarade regionens ordförande Pia Kinhult (M) den geografiska fördelningen med: - Vi måste våga satsa där det finns.” 

Studerar man fördelningen av pengar så blir det tydligt att det enligt regionens syn är i Malmö/Lund med omnejd som potentialen och ”det” finns. Ser man till de resurser som trots allt satsas i nordöstra Skåne för att katalysera tillväxt kan man konstatera att investeringarna lett till positiv utveckling. Men två procent är alldeles för lite för att göra verklighet av den potential som finns i nordöstra Skåne.

I nordöstra delen av Skåne (Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Östra Göinge, Hörby och Osby), bor nästan 185 00 människor. Det är cirka ca 15 % procent av Skånes befolkning. Här finns drygt 19 000 företag, varav tillverkningsindustrin dominerar. Rapporten ”Tillverkning, tjänster och tillväxt” från Region Skåne visar på att tillverkningsindustrin spelar en fortsatt viktig roll för sysselsättning och tillväxt. Med detta som bakgrund blir det extra angeläget att ge det lokala näringslivet bästa förutsättningar att utvecklas och inte minst ge draghjälp åt varandra. Det är också viktigt att bygga en basstruktur som ger tillväxt i hela Skåne där de olika innovationsmiljöerna kompletterar varandra och där utbyte av kompetens och erfarenhet blir viktiga hörnstenar för att Skåne ska ta vara på sin fulla potential. Med en basfinansierad struktur av science parks och inkubatorer så får man en plattform för att genomföra specifika projekt och initiativ när det behövs.

I Kristianstad är infrastrukturen för innovationsstöd i huvudsak kommunalt och nationellt finansierad. Krinova Incubator & Science Park har tillsammans med Högskolan Kristianstad tagit täten för att gemensamt skapa ett effektivt innovationsekosystem. I nordöstra Skåne har de senaste åren inte den s k skånska galaxen av innovationsaktörer vuxit så som beskrevs i Sydsvenskan den 14 december. Det nordöstra hörnet av Skåne har tvärtom konsoliderat, samorganiserat och effektiviserat innovationsstödet, bl a med en inkubator för hela nordöstra Skåne i Krinovas regi. Det täta samarbetet mellan Krinova och Högskolan Kristianstad för ett gemensamt innovationsekosystem dockar också in i tätt samarbete med Innovationskontor Syd, Lärosäte Syds gemensamma innovationsorganisation (som inkluderar Malmö högskola, SLU Alnarp, Lunds universitet, Blekinge tekniska högskola och Högskolan Kristianstad, där den sistnämnda innehar ordförandeposten just nu).

En viktig roll för Krinova är att arbeta tillsammans med befintligt näringsliv och akademin för att identifiera möjliga samarbeten och rigga nya innovationsprojekt. Ett exempel är Läreda Mekan i Hässleholm som tar steget från konkurrensutsatt underleverantör till utveckling av egna produkter inom ramen för framtidens bilstol i samarbete med Krinova och akademin.  Ett annat exempel är utvecklingsarbetet tillsammans med Rinkabyrör i Åhus. Nyutexaminerade studenter har i Krinovas och Högskolan Kristianstads regi arbetat under sommaren med att ta fram möjliga lösningar på problem som Rinkabyrör gått bet på att själva lösa.

För att synliggöra allt spännande som händer i det nordöstra hörnet av Skåne, samt delar av Blekinge och Småland lanserades nyligen affärstidningen Hanöstad. En webbaserad tidning som veckovis ger kunskap och information om företagen som finns i Hanöstad, vilka affärer som görs och vilka spännande produkter och tjänster som utvecklas.

För en positiv samhällsutveckling behövs tillväxt i hela Skåne. Tillväxtverkets följeforskning och resultatuppföljning av de pågående regionala strukturfondsprogrammen visar att Sveriges science parks och inkubatorer tillhör de mest framgångsrika utförarna av strukturfondsprojekt, och de bästa innovationsaktörerna när det gäller att stödja växande innovativa bolag. Därför är det olyckligt att regionen valt att satsa så snävt på enbart kluster och excellensmiljöer. Den snäva satsningen missgynnar nordöstra Skåne och dess näringsliv och har lett till att en icke sammanhängande innovationsinfrastruktur i Skåne.

För att Skånes tillväxt ska ta fart behövs en satsning på en innovationsinfrastruktur i hela Skåne. Vi bjuder med glädje in alla intresserade till Kristianstad och nordöstra Skåne så vi kan berätta mer om allt ”det” och den potential som finns även i detta hörn av Skåne.

Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park

Heléne Fritzon (S), Oppositionsråd, Kristianstads kommun

Jan Pålsson, Kommundirektör Kristianstad

Magnus Lundin, vd Swedish Incubators & Science Parks

Pierre Månsson, Kommunstyrelsens ordf. Kommunalråd Kristianstad

Sanimir Resic, rektor Högskolan Kristianstad