TÄNK OM

TÄNK OM certifierade för Apple Professional Development

Nyhet   •   Dec 18, 2013 12:08 CET

Under hösten har ett antal konsulter på TÄNK OM blivit certifierade att utbilda inom ramen för Apple Professional Development. TÄNK OM var det första företaget i Sverige som certifierade konsulter för dessa utbildningar.

Apple Professional Development är utbildningar av utbildare för utbildare, d v s lärare undervisar andra lärare. Alla som håller i Apple Professional Development-workshopar är själva utbildare, vilket ger dem en unik ingång: De vet vad som är viktigt i klassrummet och hjälper deltagarna att skaffa bättre kunskap om det stöd Apples produkter kan ge i undervisningen och hur de själva och eleverna kan använda dem på bästa sätt. Workshoparna varierar i innehåll, från mer grundläggande där fokus ligger på teknikkunskap och att lärarna ska bli trycka med och integrera sin Apple-produkter i undervisningen, till workshopar som fokuserar på kursplaner och styrdokument.

De TÄNK OM-konsulter som hittills blivit certifierade är: