Västtrafik

Tätare stadstrafik från 11 december

Nyhet   •   Dec 08, 2011 16:40 CET

I samband med tidtabellsskiftet i december blir det en rad förbättringar i Göteborgs stadstrafik. De största förändringarna kommer resenärerna att märka inom spårvagnstrafiken.

Förstärkningen av spårvagnstrafiken är ett led i förberedelserna inför trängselskatten 2013, då stora resandeökningar väntar.

– Vi vill förenkla för de som reser så de kan välja samma linjer såväl dag som kväll, säger Hugo Lepik, affärsområdeschef Göteborgs stadstrafik på Västtrafik.

Det gäller bland annat linje 2 och 8 som kommer att gå senare på kvällen. Det innebär att det blir fler turer kvällstid till evenemangsstråket med Ullevi, Svenska Mässan, Bergakungen och Scandinavium. Linje 2 kommer samtidigt att förlängas och vänder inte längre i Lana utan fortsätter från Krokslätt till Mölndal. Det är ett sätt att underlätta pendlingen mellan Göteborg och Mölndal.

– Det innebär att resenärerna till och från Mölndal nu kan välja mellan två olika spårvagnslinjer, vilket är en klar förbättring, säger Hugo Lepik.     

Spårvagnslinje 13 justeras och kommer från och med den 11 december att gå dagtid på vardagar från Sahlgrenska via Korsvägen och Centralstationen vidare till Hisingen och Brämaregården, där den vänder vid Wieselgrensplatsen. Spårvagnslinje 104 (Saltholmen–Brunnsparken) kommer dock försvinna och turerna på den linjen kommer att tas över av Linje 13. De kommer samtidigt anpassas bättre till båttrafiken.

Tidtabellsskiftet innebär vidare att stombusslinjerna (16–19) kommer att få ett bättre utbud med tätare turer. Linje 16 kommer gå var femte minut mellan Eketrägatan och Marklandsgatan redan från klockan 12 på dagen. På linje 17 kommer första morgonturen från Björkekärr börja redan vid Smörslottsgatan istället för Spåntorget. Även turerna på natten förlängs till och från Smörslottsgatan. På vardagsmorgnar kommer linje 18 mot Johanneberg starta vid Skälltorpsvägen istället för som idag på Körkarlens gata. Kvällsturerna vid 19-tiden som går från Johanneberg förlängs på samma sätt.

Läs mer om de nya tidtabellerna här:

www.vasttrafik.se

För mer information:
Hugo Lepik, affärsområdeschef 0705–62 92 43
Västtrafiks presstjänst 0771–41 43 99