Optilon AB

Talare klara inför Optilons Supply Chain Optimization Seminar 2013

Nyhet   •   Jun 24, 2013 08:04 CEST

Framtidens Supply Chain 2020
Vad krävs för att förbli konkurrenskraftig 2020 utifrån ett Supply Chain perspektiv?
Hur får vi samspelet mellan Process, Organisation och Teknologi?

Var med och delta i Nordens största seminarium inom Supply Chain Optimization.
Intressanta ämnen inom temat Framtidens Supply Chain 2020:  

* Demand Planning/ Sales & Operational Planning

* Supply Chain Design/ Visualization

* 3:e generationens APS system

Keynote speaker: 
Mats Abrahamsson, Professor vid Linköpings Universitet och strategikonsult
Mats specialområde är verksamhetsutveckling med fokus på flödesbaserade affärsmodeller och dynamisk effektivitet. Mats kommer tala om vilka trender som påverkar framtidens logistik och hur man ska möta dessa trender för att förbättra sin konkurrenskraft

Andra intressanta talare:
Richard Molin, Ansvarig för Supply Chain, Höganäs
Höganäs AB är ett företag med över 200 års historia. Idag sker en mycket stor
andel av försäljningen i Asien medan produktion till stora delar ligger kvar i
Sverige.  Vilka utmaningar ställer detta på en försörjningskedja och hur
arbetar Höganäs för att befästa sin konkurrenskraft med dessa förutsättningar.

Toby Brzoznowski, CEO LLamasoft inc
Toby Brzoznowski går igenom fördelarna med nya Enterprise
lösningen K2 i Supply Chain Guru.

Joseph Shamir, CEO ToolsGroup
The Road to a Market-Driven Supply Chain
Leveraging Your Data: Supply Chain, Channel, and Ultimately Big Data
Companies can leverage data that they have already, such as orders and order-lines, to drive an improved statistical understanding of demand behavior where it manifests itself at the item/location level. Extending further and bringing in finer detail, such as daily demand and downstream channel data, senses statistically significant demand trends and further refines our understanding of the signal to noise ratio. Ultimately the goal is a true market-driven supply chain, as vast quantities of data from promotions, media events, and the web become available.

Daniel Ström , Telge Energi
Daniel Ström kommer prata om hur Telge Energi använder visualisering för att sprida insikt kring försäljning, kundlojalitet och lönsamhet.

Håkan Nordahl, Trivector
Varför?  Processbaserad verksamhetsutveckling
Processbaserad verksamhetsutveckling är ett effektivt sätt att stärka förståelsen i er verksamhet för vad som verkligen skapar värde och ger kundnytta.
Genom att börja ställa frågan ”Varför?” ökar ni möjligheterna till effektiva förändringsprojekt inom SCM.

Niklas Blomgren, Sandvik
Sandvik har implementerat nytt system och process för Sales and Capacity Planning. Niklas kommer berätta om projektet, utmaningar och vad man vunnit.