XnX Data AB

Talpennan EXAM PEN - läser upp text på svenska och engelska i pennan - ingen dator behövs

Nyhet   •   Sep 30, 2014 18:50 CEST

För EXAM PEN över en rad tryckt text eller ett ord som då läses upp i den inbyggda högtalaren eller i det medföljande headsetet - ingen dator behövs.

Den kan läsa upp svensk och engelsk text och kan stava/ljuda ord i den inskannade texten, samtidigt som den visas med stort typsnitt på pennans display.

EXAM PEN är ett hjälpmedel för personer som behöver få text uppläst, vilket kan ske diskret och utan personlig assistans. Pennan är främst avsedd för personer med läs-och skrivsvårigheter (Dyslexi) och deras anhöriga. Det sägs att c:a 8 % av befolkningen i Sverige kan räknas in i den kategorin.

Men även de som inte har svenska eller engelska som modersmål och behöver få text uppläst kan ha stor nytta av EXAM PEN under tiden man studerar respektive språk.

Pennan är liten och lätt att använda och passar skola, arbete och fritid.

I England har utbildningsorganisation JCQ godkänt pennan som hjälpmedel vid skrivningar.

Då det i Sverige inte finns någon sådan organisation, är det som regel varje skola eller kommunal utbildningsenhet som beslutar om vad som godkänns som hjälpmedel i undervisning och vid skrivningar och tentamina.
De som samarbetar om besluten är som regel rektorer, kommuner, speciallärare/specialpedagoger, datatek och hjälpmedelscentraler.

EXAM PEN kommer officiellt att lanseras vid Dysleximässan i Malmö 24-25 oktober 2014, men vi smygstartar med leveranser redan i början i oktober.

För mer information se Talpennan EXAM PEN

eller

kontakta mig på något av nedanstående:

Tel: 08-626 71 00  Mob: 070-557 20 20

E-post: kalle.wannberg@xnxdata.se

Hälsningar

XnX Data AB

Kalle Wannberg