Stockholms Skrivbyrå AB

Talspråk vs skriftspråk

Nyhet   •   Aug 22, 2012 14:39 CEST

Stil och språkformer

Pressmeddelanden och blogginlägg blir ofta företagets eller organisationens ansikte utåt. Därför är det viktigt att tänka igenom vilken ton texterna ska ha.

Tonen i en text påverkas av flera saker. Förutom själva innehållet är det också ordvalet, meningsbyggnaden och dispositionen som avgör hur mottagaren uppfattar texten. Ofta är det lätt att falla in i stelt språk och onödig kanslisvenska.

Men även om vi normalt sett ska undvika kanslisvenskan finns det ibland anledning att inte bli alltför talspråklig. Ord som vi använder ymnigt i talspråket bör användas försiktigt i skriftspråket, till exempel:

så, nog, väl, kanske, ju, antagligen, tycks, verkar, ganska, så att säga, liksom. 

I skrift är det ofta bäst att hålla sig till skriftspråkets former.


Skriv...

de istället för dem, dom

dig istället för dej

mig istället för mej

någon stället för nån

någonting stället för nånting

något stället för nåt

sedan stället för sen

sig stället för sej

sådan stället för sån

säga stället för säja

Och se upp med pronomenformerna våran och eran. Skriv i stället vår och er.


Ska eller skall?

Det finns ingen skillnad i betydelsen av ska och skall. Ofta är det en smakfråga vilken form man väljer. Ska passar bra i brev, rapporter och informationsbroschyrer. Skall är lite tyngre och kan passa i mer formella sammanhang som beslut och förelägganden.


Ålderdomliga verbformer

Använd den kortare verbformen om det finns två varianter. De långa verbformerna faller alltmer ur bruk och gör numera ett ålderdomligt intryck.

Skriv...

ange, anger stället för angiva, angiver

dra, dras, drar stället för draga, drages, drager

ge, ges, ger stället för giva, gives, giver

sänds stället för sändes

ta, tas, tar stället för taga, tages, tager

ta emot stället för emottaga, mottagaUndvik passiva uttryckssätt så långt det är möjligt

Skriv
Kontakta mig om du/ni vill veta mera.

i stället för
Kontakt kan tas med undertecknad för ytterligare upplysningar.


*Exemplen är lånade från Mälardalens Högskola, Informationssektionen.


_____________________

Stockholms Skrivbyrå är en frilansbyrå specialiserad på innehåll och text. Vi har drygt 100 frilansande skribenter med olika inriktning. Söker du en copywriter, journalist, webbskribent, pr-konsult, storyteller, manusförfattare eller någon annan typ av skrivande strateg, hjälper vi dig att hitta rätt.

http://www.stockholmsskrivbyra.se