Universitetssjukhuset Örebro

Tarmbiopsi kan påvisa förhöjd risk för lymfom hos glutenintoleranta

Nyhet   •   Aug 06, 2013 10:27 CEST

Personer med glutenintolerans, celiaki, som har kvarstående inflammation i tarmslemhinnan flera år efter att de fått sin diagnos löper en högre risk för cancerformen lymfom (cancer i lymfsystemet), än patienter vars slemhinna har läkt. Det visar en studie som letts av barnläkare och professor Jonas Ludvigsson vid USÖ. Idag publiceras den  i en av de högst rankade medicinska tidskrifterna i världen, Annals of Internal Medicine.

-Vad är celiaki?

-Celiaki, som också kallas glutenintolerans, är en sjukdom i tunntarmen som drabbar 1-2% av alla svenskar. Det är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn. Hos patienter med celiaki försvinner tarmluddet och man får en inflammation i tunntarmen. Det leder ofta till försämrat näringsintag.

-Hur ställs diagnosen?

-Diagnosen ställs med hjälp av blodprov och ett vävnadsprov från tunntarmen. På sina hålll i Sverige har man börjat avstå från tunntarmsprovet men den här studien visar att tunntarmsprovet kan hjälpa oss att identifiera de patienter som löper högst risk för lymfom-cancer. Jag tycker därför att tunntarmsbiopsin ska fortsätta att spela en viktig roll vid behandling och uppföljning av celiaki.

-Vad visar er studie?

-Den visar att celiakipatienter vars tunntarm inte läker ut löper en nästan 4 gånger ökad risk för lymfom, medan de vars tunntarm läker ut bara löper en 1.5 gånger ökad risk för lymfom.

-Hur ska ni gå vidare med er forskning?

-Vi arbetar vidare inom samma område och redan nästa vecka kommer forskare från Columbia-universitet till Sverige för att göra nya statistiska beräkningar.. Mycket tyder på att utläkningen av tunntarmsslemhinnan spelar roll även för risken att drabbas av andra följdsjukdomar än lymfom hos patienter med celiaki.

Vad innebär det för dig som forskare och din forskning att få in en artikel i en så pass ansedd tidskrift?

-Det har flera positiva effekter. Det gör att andra forskare blir mer intresserade av samarbete men ökar också mina chanser att få pengar till forskningen. Jag tror vidare att det är den här typen av studier som gjort att jag fått förtroendet att leda brittiska magtarmföreningens arbete med att ta fram nya riktlinjer för hur celiaki ska skötas (British society of gastroenterology).
Men främst är våra forskningsfynd tillfredsställande eftersom de hjälper oss att besvara viktiga kliniska frågor. På så vis kan vi  ge patienterna en bättre vård.

Den aktuella studien är ett resultat av ett samarbete mellan Universitetssjukhuset Örebro, Columbia Universitetet (New York), Mayo-kliniken (Rochester, Minnesota) och Karolinska Institutet. Studien finansieras bland annat av amerikanska NIH och svenska Vetenskapsrådet.

Mer information kontakta

Jonas Ludvigsson, professor och barnläkare på USÖ
Tel 0730-296318