Clinical Laserthermia System AB

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoption av serie TO 2 B

Nyhet   •   Aug 15, 2012 09:41 CEST

Anmälningssedel för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoption av serie TO 2 B i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) finns nu att hämta på www.clinicallaser.se

Läs om villkor mm på anmälningssidan på www.clinicallaser.se

Villkor i korthet:

  • En (1) teckningsoption TO 2 B berättigar till teckning av 1,02 ny B-aktie,

  • Teckningskursen är 7,09 SEK per B-aktie,

  • Betalning ska erläggas till Sedermeras bankgiro 491-2614 i samband med att anmälningssedeln skickas in. Ange VP-konto eller person/organisationsnummer som referens/meddelande vid betalning,

  • Ägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat, tecknar och betalar enligt instruktion från sin bank eller annan förvaltare.