Advance AB

TeleComputing avser köpa Göteborgsföretaget Advance

Nyhet   •   Apr 08, 2016 11:32 CEST

TeleComputing Sweden AB (”TeleComputing”) avser att köpa det Göteborgsbaserade företaget HC Advance Group AB (”Advance”), ett snabbväxande IT-företag som erbjuder IT-lösningar för vård och omsorg samt små- och medelstora företag.

Advance är ett snabbväxande IT-driftsbolag baserat i Västsverige som sedan starten 2001 vuxit till att bli en framgångsrik IT-driftleverantör med specialkunskaper inom vårdsektorn, men även med mycket kraftfulla lösningar för små- och medelstora bolag (”SMB”).

Det planerade köpet innebär att verksamheterna slås samman till ett bolag som kommer att verka under varumärket TeleComputing Sweden AB där Urban Berlinde sedan tidigare är VD. Efter sammanslagningen får TeleComputing-koncernen ca 1 000 medarbetare, varav mer än hälften är i Sverige. Kundstocken kommer att vara närmare 1 300 kunder. TeleComputing-koncernens ägare, IK Investment Partners, ser också stora skalfördelar när organisationerna slås samman. Dels skapas en tydligare närvaro i västra Sverige, men också en starkare position inom vårdsektorn.

”Vi har en liknande kemi och passar bra ihop”, säger Urban Berlinde, VD TeleComputing Sweden AB. ”Advances marknadsnärvaro och kompetens inom vård- och omsorgs-sektorn samt kring små- och medelstora bolag blir ett mycket värdefullt tillskott för oss samtidigt som Advances kunder får en bredare produktportfölj att utvecklas med”.

”Detta kommer att gynna våra kunder. Våra sammanslagna organisationer skapar skalfördelar och bättre marknadsnärvaro och ger oss ökad möjlighet att utveckla nya spännande tjänster, såväl inom SMB som inom vård,” säger Johan Lindqvist, VD Advance.

”Detta avtal har ett stort strategiskt värde”, säger Sven Tore Kaasa, koncernchef TeleComputing. ”Förutom kompletterande kompetens, teknisk plattform och geografisk täckning visar den också på våra ägares vilja att utveckla TeleComputing”.

Transaktionen är villkorad av juridiska och regulatoriska godkännanden.

För mer information, kontakta:
Urban Berlinde, VD TeleComputing Sweden AB E-post: urban.berlinde@telecomputing.se
Tel: +46 708 965 027

Om TeleComputing
TeleComputing-koncernen är en snabbväxande leverantör av kompletta IT-tjänster på den nordiska SMB-marknaden. TeleComputing levererar marknadsledande och miljövänliga lösningar inom IT-drift, outsourcing, IT OnDemand, molntjänster och SaaS-tjänster (Software as a Service). Dotterbolaget Kentor är systemintegratörer som erbjuder kvalificerade bransch- och verksamhetsspecialister, systemutveckling samt IT-rådgivning. 

Koncernen har över 1 000 anställda på 9 orter i 4 länder och ca 1 300 företagskunder i Norden. TeleComputing är certifierade enligt såväl ISO9001:2008 (kvalitet), ISO 27001 (informationssäkerhet) som ISO14001 (miljö).
För mer information se www.telecomputing.se