WX3 Telecom AB

Telefonist, Användare, Hänvisningssystem och Statistik

Nyhet   •   Mar 15, 2013 12:09 CET

Telefonist, Användare, Hänvisningssystem och Statistik

Komplett produktserie för besvara, koppla och följa upp telefoni, SMS och Chat. 

Ge dina kunder en positiv bild. Med wx3’s telefonistsystem, användarwebb, hänvisningssystem och
statistik kan telefonisten och användare arbeta mer effektivt och minska den tid det tar att besvara och koppla ett samtal. Inringande kunder, partners och leverantörer får snabbt hjälp och uppfattar ditt företag som professionellt och kundorienterat.

Alltid rätt information hos telefonisten eller de
användare som svarar på telefonsamtalen. Systemet fungerar som navet i ett hjul
för telefonisten. Alla de informationskrav som ställs av telefonisten,
tillgodoses med ett kraftfullt sökverktyg som också presenterar informationen
på ett enkelt och överskådligt sätt.

Telefonistens verktyg. Enkelt webbaserat verktyg för telefonisten
som styrs via skärmen och/eller tangentbordet. Telefonisten kan enkelt söka
information om organisationen, anställda och externa kontakter. Här kan också
hänvisningar göras, hämta information om inkomna meddelande med mera.

Rätt information vid rätt ögonblick innebär att de som
ringer via växeln alltid får ett snabbt och trevligt svar, även om personen de
söker inte är på plats. Telefonisterna har alltid rätt information på skärmen
via ett lättanvänt gränssnitt. Detta gör arbetet enklare för telefonisten då
hon alltid har full kontroll via överskådlig information. Bland annat visas status
för de anställda, organisations-tillhörighet, telefontider, schema,
röstbrevlåda, annat nummer och tips.

Chat och SMS: Chat och interaktiv SMS från telefonist och
användargränssnitt.

Statistik. Kraftfullt Statistik verktyg som gör
det enkelt att följa upp kvalitet och dimensionera med rätt resurser.

Dashboard där man kontinuerligt följa valfri
information.

Administratörens verktyg. Ger administratören möjlighet att på
ett enkelt sätt organisera och ändra informationen i hänvisningssystemet, till
exempel personinformation och nya anknytningar. Genom att telefonisten eller
administratören själv

kan göra ändringarna, upplevs systemet som flexibelt och
ger möjlighet till snabba ändringar när organisationen förändras.

Användarens verktyg. Ett webbaserat verktyg där användaren
kan styra sin anknytning via skärmen och Smartphone. Användaren kan själv söka
information om organisationen och anställda, lägga till och ta bort sina
hänvisningar, hantera röstbrevlådan, skapa Tips (till exempel vem som kan ta
samtal när användaren själv inte hinner) och ändra personuppgifter. Koppling
till användarens kontakter i MS Outlook kan göras.

 Kalenderkoppling

Ger organisation och telefonist tillgång till användarnas
kalenderinformation. Personen som ringer in kan då snabbt få ett korrekt besked
om när personen de söker är tillbaka från ett möte. Dessutom kan telefonisten
ges möjlighet att även se ett visst antal dagar framåt för att ge besked om när
personen är tillbaka från till exempel tjänsteresa.

Talad Hänvisning. Avlastar telefonisten och ger
automatiskt ett snabbt och trevligt svar om när personen återkommer, ger möjlighet
att bli kopplad till mobiltelefon, telefonist eller röstbrevlåda.

Mobil växel oberoende av mobiloperatör.

Kontakta oss idag på 08-525 08 300 eller på sales@wx3.se så berättar vi mer.