internetmedicin.se

Tema Demens

Nyhet   •   Nov 15, 2011 09:10 CET

Demens är en konstellation av hjärnskadesymtom, där minnesstörning och andra intellektuella symtom (nedsatt tankeförmåga, försämrat språk, olika perceptionsstörningar) föreligger. Tillståndet kan ses vid en rad olika sjukdomar.  Det är ofta svårt att skilja ett normalt åldrande från ett tidigt demens-tillstånd eller från andra differentialdiagnostiskt närliggande sjukdomstillstånd. I Sverige insjuknar årligen 15 000-20 000 personer i demens sjukdom.

I temanyhetsbrevet:

Nya rön om mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom
Jan Marcusson, överläkare, professor, Minnesmottagningen, Universitetssjukhuset, Linköpings Universitet

Aktuella Behandlingsöversikter
• Demens - utredning i primärvård
• Demens - utredning specialistnivå
• Agitation och aggressivitet vid demens
• Minnesstörningar (Lindriga kognitiva symtom)
• Kognitiva störningar, differentialdiagnoser

Resurser på internetmedicin.se:
• Patientbroschyrer psykiatri
• Läkarmaterial (psykiatri)
• Verktyg för diagnossökning
• Vetenskapliga artiklar och nyheter på mednytt.se

Trevlig läsning!

Läs våra senaste nyhetsbrev