internetmedicin.se

Tema Onkologi/cancersjukdomar

Nyhet   •   Nov 24, 2010 10:23 CET

Tema Onkologi är #3 i en serie temanyhetsbrev inom olika specialiteter som vi kommer att skicka ut under 2010 och 2011. De kommenteras av våra författare som ger sin syn på vad som händer inom området - generellt och på internetmedicin.se. Tema Onkologi kommenteras av följande experter:

Njurcancer
Med dr Per Sandström, Radiumhemmet/Karolinska Universitetssjukhuset
Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus

Lymfom
Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

Bröstcancer
Docent Thomas Hatschek, Radiumhemmet/Karolinska Sjukhuset

Klicka här för att läsa författarnas artiklar  >>

På internetmedicin.se finns att tillgå flera tjänster inom Onkologi:

- Behandlingsöversikter (fn. 66 st): Se alla här >>

- Verktyg för diagnossökning: Se här >> eller här >>

- Patientbroschyrer: Se broschyrer här >>

- Vetenskapliga artiklar/nyheter: Läs mer på mednytt.se här >>

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i sin helhet  >>

Trevlig läsning!